Pracovní skupina dětské paliativní péče vznikla v rámci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na konci listopadu 2015 ...

Bilancování 5 let činnosti ČSPM očima jejího předsedy si můžete přečíst zde.

Přednášky z V.konfernce PM 2013