Pracovní skupina dětské paliativní péče vznikla v rámci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na konci listopadu 2015 ...

Bilancování 5 let činnosti ČSPM očima jejího předsedy si můžete přečíst zde.

Atestační komise nástavbového oboru Paliativní medicína


MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

kabelkal@seznam.cz

   životopis   
prim. MUDr. Ladislav Kabelka. Ph.D.

MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

oslama@mou.cz

   životopis
MUDr. Ondřej Sláma, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 

vorlicek@mou.cz

   životopis
prof.MUDr,Jiří Vorlíček, CSc.

MUDr. Eva Hegmonová

eva.hegmonova@centrum.cz

 

   životopis
MUDr. Eva Hegemonová

Prim. MUDr. Dagmar Palasová

dpalasova@gmail.com

   životopis
prim. MUDr. Dagmar Palasová