Pracovní skupina dětské paliativní péče vznikla v rámci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na konci listopadu 2015 ...

Bilancování 5 let činnosti ČSPM očima jejího předsedy si můžete přečíst zde.

VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny

 

Konference je akreditována u ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 a také u ČAS

 

Termín: 8.-9.10.2015

Místo: Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno

                                                                                                                                                      

Pořádá:

Česká společnost paliativní medicíny ČLS J.E.P.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Slovenská spoľočnosť paliativnej medicíny

 

Hlavní témata:

 • Bolest a ostatní symptomy pokročilého nevyléčitelného onemocnění
 • Nezdolnost u pacientů v paliativní péči
 • Paliativní péče v ordinaci praktického lékaře a ambulancích specialistů
 • Ambulantní a mobilní specializovaná paliativní péče
 • Paliativní péče v LDN a zařízeních sociální péče
 • Etické aspekty paliativní péče
 • Právní aspekty paliativní péče
 • Vzdělávání v paliativní péči
 • Výzkum v paliativní péči
 • „Lege artis“ paliativní péče: role standardů a doporučených postupů
 • Leadership v paliativní péči
 • Sociální práce a poradenství v paliativní péči
 • Paliativní ošetřovatelství

Těžiště programu budou představovat přehledová sdělení pozvaných řečníků. Několik bloků bude věnováno přihlášeným příspěvkům. Zvláště vítány jsou zajímavé klinické kasuistiky a soubory pacientů.