Jednání o úhradách Mobilní specializované paliativní péče v ČR

Zveřejněno: 20. září 2012 |

Již bezmála 10 let vedou přední paliativní odborníci četná jednání s Ministerstvem zdravotnictví a s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny o možnosti přiznání místa pro mobilní hospic v rámci našeho zdravotního systému a o možnosti úhrady péče lékařů a sester v něm pracujících ze zdravotního pojištění. Služba, díky níž mohou i pacienti s komplikovanými symptomy zůstat až do konce života s vysoce odbornou péčí doma, zatím v naší zemi regulérně možná není.A je jen otázkou sil a naděje těch, kteří ji na pár místech v ČR poskytují bez smlouvy s pojišťovnami, jak dlouho ještě vydrží ukazovat, že v nabídce zdravotních služeb pro nevyléčitelně nemocné existuje prázdný prostor mezi péčí v lůžkových zařízeních a péčí zajištěnou praktickým lékařem a agenturami home care. Tento prostor právě MSPP smysluplně a efektivně zaplňuje.

Jednání v uplynulém desetiletí byla složitá, můžete nahlédnout. Od roku 2012 je situace ale jiná: v Zákoně o zdravotních službách je zakotvena paliativní péče v domácím prostředí pacienta. V seznamu hraditelných výkonů jsou dva nové – první návštěva a práce paliativního specialisty u pacienta doma. Proto se výbor ČSPM obrátil na ředitele VZP, MUDr. Horáka, se žádostí o nastavení úhrad této péče ze zdravotního pojištění. Dopis doprovázelo stanovisko ČSPM k organizaci mobilní paliativní péče u nás. K dané problematice doporučujeme také k nahlédnutí Doporučení Rady ministrů EUChartu práv umírajících pacientů či návrh Koncepce paliativní péče v ČR. Dodržování lidských práv pacientů u nás se krátce věnuje Podnět pro Radu vlády pro lidská práva. Zajímavým doplňujícím materiálem může být nahlédnutí doVýzkumu veřejného mínění. Pokud Vás zajímají základní překážky a mýty, jimž se i po deseti letech musí při prosazování paliativní péče doma čelit, k dispozici je přehledná prezentace Mobilní hospic v ČR – mýty, realita, vyhlídky.

 

A zde již zmíněná korespondence. Dopisy mezi ČSPM a ředitelem VZP vcelku si můžete stáhnout i ve verzi pdf zde.

Život na konci života

Zveřejněno: 10. září 2012 |

pozvánka na promítání filmu

V rámci Světového dne hospicové a paliativní péče Vás Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Hospic sv. Josefa v Rajhradě a Hospic sv. Alžběty v Brně

 srdečně zve na veřejné promítání filmu:   ŽIVOT NA KONCI ŽIVOTA

V rámci Světového dne hospicové a paliativní péče

 

KDY:       PÁTEK 12.10. 2012 od 16 hod 

KDE:       V SÍDLE VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV, ÚDOLNÍ 39, BRNO

 

Life before Death (Život na konci života) je světově oceňovaný dokument
o pacientech v terminálním stádiu nevyléčitelných onemocnění. Uvádí příběhy lidí
z různých států světa, brání kvalitu života v nemoci a zasazuje se o důstojnější umírání. Očima pacientů a jejich rodin objevíme nám vlastní lidskost, skrze kterou můžeme nacházet smysl v péči o ty, které neumíme vyléčit. Uvidíme, co je trápí a jak málo jim dnešní na výkon orientovaná společnost rozumí. To se projevuje i mnoha nedostatky v péči, kterou dosavadní zdravotní a sociální systém pro tuto skupinu nemocných umožňuje v České Republice. Film ukazuje také na základní principy paliativní péče, stejně jako na skutečnost, že rozhodnutí ji poskytovat, leží na celé společnosti. Péče o potřeby nevyléčitelně nemocných je jedním ze základních lidských práv.

 

Film je určen studentům, laické i odborné veřejnosti, stejně jako zástupcům státní správy. Následovat bude diskuse se zástupci odborné veřejnosti, poskytovatelů péče v regionu a Úřadu ombudsmana.

 

Promítání filmu a následná diskuse proběhne pod záštitou ombudsmana JUDr. Pavla Varvařovského. Vstup zdarma. 

 

Pozvánka ke stažení zde

Vláda schválila další důležité součásti zdravotnické reformy

Zveřejněno: 7. září 2012 |

Jedná se o tři zásadní dokumenty.
Nařízení vlády o časové a místní dostupnosti
Nařízení vlády o časové a místní dostupnosti vymezí nepodkročitelné geografické a časové limity poskytování péče, kterou zdravotní pojišťovny svým klientům musí zaručit.
Nařízení vlády jasně stanovuje maximální lhůty pro poskytnutí stanovených neakutních výkonů a vymezuje minimum pokrytí sítí poskytovatelů z hlediska dojezdové doby. Představuje tedy významný posun ve vymahatelnosti práv pojištěnců.
Vydáním tohoto nařízení vlády se Česká republika opět přiblížila o krůček praxi běžné v západní Evropě, kde jsou časové standardy důležitým prvkem poskytování zdravotní péče. Ministr zdravotnictví Leoš Heger dokument okomentoval slovy: „Jedná se o přelomový okamžik, neboť doposud žádné jasně vymezené garance pro pacienty neexistovaly.“ Dle náměstka ministra pro zdravotní pojištění Petra Noska schválené nařízení vlády je důležité i pro systém veřejného zdravotního pojištění: „Chápu jej jako nutnou podmínku pro skutečnou konkurenci zdravotních pojišťoven. S jeho pomocí totiž vymezujeme pravidla hry, kterých se při optimalizaci péče pojišťovny musí držet a zajistit každému, bez ohledu na jeho bydliště, dostupnost péče.“
Zákon o univerzitních nemocnicích
Druhým schváleným dokumentem je věcný záměr Zákona o univerzitních nemocnicích, který odstátní a depolitizuje fakultní nemocnice. Zkvalitní a zmodernizuje kontrolu nemocnic, zároveň nově nastaví partnerský vztah mezi nemocnicemi a lékařskými fakultami. Zatímco nyní jsou fakultní nemocnice řízeny direktivně z ministerstva, do budoucna by měly být kontrolovány správní radou, složenou ze zástupců ministerstva, vysokých škol a samospráv. Jak říká náměstek ministra Martin Plíšek: „Proměnu fakultních nemocnic vnímáme jako jasné protikorupční opatření. Zároveň jsme rádi, že se námi povedlo charakter nemocnic vymezit na základě nového občanského zákoníku.“ Ministr zdravotnictví Leoš Heger k návrhu zákona poznamenal: „Zákon v žádném případě nelze vnímat jako krok k privatizaci fakultních nemocnic, naopak bude jasně vymezen jejich neziskový charakter. Za krok kupředu považuji také fakt, že na řízení fakultních nemocnic se budou moci podílet i vysoké školy – i to přispěje k důslednější kontrole.“
 
Národní akční plán pro vzácná onemocnění
Dalším schváleným dokumentem je Národní akční plán pro vzácná onemocnění. Pro ty je charakteristický jejich nízký výskyt v populaci a u většiny z nich bohužel také nemožnost léčby jejich příčiny. Tam, kde již vhodná léčba existuje, je především důležité co nejdříve vzácné onemocnění správně diagnostikovat. Právě o to by se měl zasadit nový akční plán. „Včasnou diagnostikou vzácného onemocnění je možné prodloužit délku i kvalitu života pacienta se vzácným onemocněním,“ uvedl ministr Leoš Heger. Národní akční plán se věnuje i hospodárnosti léčby vzácných chorob. Náměstek ministra pro zdravotní péči Ferdinand Polák uvedl, že „brzkým zachycením choroby je možné uspořit prostředky veřejného zdravotního pojištění, jelikož nemoci v raných stádiích je možné lépe, účinněji a také levněji léčit.“
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.:  224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
Přílohy tisková zpráva ke stažení zde