Ohlédnutí za 6. česko-slovenskou konferencí paliativní medicíny

Zveřejněno: 27. října 2014 |

cesko-slovenska-konference-paliativni-mediciny-logo-2014_0

 

MístoKancelář Veřejného ochránce právÚdolní 39, Brno

Ve dnech 9.-10. října 2014 proběhla v sídle Veřejného ochránce práv v Brně již 6. česko-slovenská konference paliativní medicíny. Více než 280 účastníků z ČR a ze Slovenska mělo 2 dny možnost diskutovat o všech důležitých aspektech paliativní péče. Pestré profesní složení řečníků i účastníků věrně odráželo multidisciplinární charakter paliativní péče. Kromě lékařů a sester se letošní konference zúčastnila také řada sociálních pracovníků, psychologů, etiků a právníků. V rámci odborného programu zazněly zajímavé příspěvky o nových poznatcích a možnostech léčby tělesných symptomů, např. bolesti, dušnosti, škytavky a svědění. Ve dvou samostatných „sesterských“ blocích byly diskutovány různé stránky paliativního ošetřovatelství. Kromě přednášek o klinických tématech bylo letos věnováno více prostoru otázkám etickým a právním. Podrobně byla probírána témata zástupného rozhodování a dříve vysloveného přání v českých podmínkách. Jeden workshop se zabýval specifiky duchovní péče v kontextu paliativní medicíny. Zajímavou diskusi vyvolal blok přednášek věnovaný fenoménu popření a vytěsnění u nevyléčitelně nemocných pacientů. Velkým tématem, které vyvolalo živou diskusi, bylo financování mobilní (domácí) specializované paliativní péče. Zástupci ČSPM informovali o probíhajících jednáních se zdravotními pojišťovnami o pilotním projektu, který by ověřoval možnost úhrady tohoto typu péče.

První den konference byl zakončen příjemným setkáním („get together“) nad pohoštěním a dobrým moravským vínem, při kterém jsme velmi neformálně pokračovali v odborné diskusi ale také sdílení radostí a frustrací, které při poskytování paliativní péče zakoušíme.

Závěr konference patřil přemýšlení o hlavních úkolech a výzvách pro paliativní medicínu v ČR v nejbližších letech. Svou vizi představil prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Jakub Forejt a předseda ČSPM Ladislav Kabelka.

Konference se vydařila. Úroveň odborného programu byla vysoká, organizace konference dobrá a celková  atmosféra konference byla otevřená a diskusní. Pro organizátory i účastníky tak konference byla nejen zdrojem nových poznatků, ale také povzbuzením k další práci.

Konference se uskutečnila s podporou Programu česko-švýcarské spolupráce Ministerstva zdravotnictví ČR.

Program a prezentace ke sdělením, které na konferenci zazněla, naleznete zde.

Několik fotek z konference naleznete ve fotogalerii.

 

Těšíme se na setkání s  Vámi na 7.česko-slovenské konferenci paliativní medicíny, která se uskuteční v Brně 8.-9.10.2015

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

předseda vědeckého výboru konference

 

Konference je akreditována u ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 a také u ČAS.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

swiss_cntrb_logo_modre_0_1

První česká konference dětské paliativní péče

Zveřejněno: 7. října 2014 |

se uskuteční 13. a 14. listopadu 2014 v Praze v HUB Impact.

Jak již z názvu vyplývá, bude hlavním tématem konference péče o nevyléčitelně nemocné děti a jejich rodiny, která je v České republice dlouhodobě nepokryta. Zatímco léčebná péče o nemocné děti je dobře zajištěna, paliativní péče a dlouhodobá psychosociální podpora nevyléčitelně nemocných dětí a jejich rodin na mnoha místech chybí.

Cílem konference je otevřít diskuzi o dětské paliativní péči, navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami a zahájit tvorbu standardů péče. Budeme mluvit o tom, jak naplnit potřeby a očekávání rodin, které se vyrovnávají s blížící se ztrátou dítěte, jak nastavit potřebnou zdravotní i sociální péči, jak zajistit návaznost léčebné a paliativní péče. Konference je určena především odborné veřejnosti, tedy poskytovatelům hospicové paliativní péče, zdravotníkům a zástupcům svépomocných organizací zabývajících se problematikou nevyléčitelných onemocnění u dětí. Vítán je ale kdokoliv, koho dětská paliativní péče zajímá.

Konferenci organizuje obecně prospěšná společnost TŘI, provozovatel Hospice Dobrého Pastýře a poskytovatel domácí paliativní péče na Benešovsku a od podzimu také na Hořovicku.  Na přípravě konference se dále podílí Česká společnost paliativní medicíny, Česká pediatrická společnost, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. V programovém výboru zasedají Nadační fond Klíček a Mobilní hospic Ondrášek, kteří se poskytování dětské paliativní péče již věnují, a rovněž pražský domácí hospic Cesta domů. Léčebnou péči reprezentují např. zástupci Kliniky dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice Motol a Kliniky dětské onkologie Brno. Mezi přednášejícími budou nejen odborníci z České republiky, ale i ze zahraničí, například z Německa či Anglie, kde existuje velmi dobrý systém dětské paliativní péče.

Konference je nedílnou součástí projektu „Domácí PALIATIVNÍ PÉČE pro DĚTI I.“, který finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví, a v jehož rámci vznikly také webové stránky www.detsky-hospic.cz. Na nich najdete aktuální informace k První české konferenci dětské paliativní péče, včetně možnosti registrovat se na konferenci.