Druhá konference dětské paliativní péče v ČR

Zveřejněno: 20. června 2016 |

termín: 30. 11. 2016 – 01. 12. 2016

Místo: HUB Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-S HUB Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-Smíchovmíchov

Garant: MUDr. Mahulena Mojžíšová

Cena: 600 Kč

 

Obecně prospěšná společnost TŘI a Pracovní skupina dětské paliativní péče při ČSPM uspořádá ve dnech 30.11. – 1.12.2016 již Druhou konferenci dětské paliativní péče v ČR.

Cílem konference je pokračovat v diskuzi o dětské paliativní péči a navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami. Témata dětské paliativní péče budou uchopena ze tří pohledů: organizačně-finančního, zdravotního a psychospitiruálního.

Zváni jsou nejen profesionálové z řad paliativní péče, ať už se věnují sociální nebo zdravotní péči, ale i klienti, doprovázející rodiny, dobrovolníci, zástupci zdravotních pojišťoven i státních organizací, včetně ministerstev a parlamentu.

Účastnický poplatek: 600,- Kč při platbě do 30.10. (po termínu bude poplatek navýšen na 1.000,- Kč, na místě 1.500,-Kč)

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za realizační výbor konference

 

MUDr. Mahulena Mojžíšová
předsedkyně Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM, primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice a pediatr Cesty domů

a

Jiří Krejčí
tajemník Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM a ředitel TŘI, o.p.s.

 

Přihláška a více informací

Připomínky České společnosti paliativní medicíny k poslaneckému návrhu zákona

Zveřejněno: 9. června 2016 |

Návrh zákona o důstojné smrti, jak je aktuálně předložen, je pouze technickým řešením tzv. eutanázie a asistované sebevraždy.

Tento návrh ODMÍTÁME. Číst více …

Analýza právních aspektů péče o dětského pacienta v terminálním stadiu nemoci v prostředí mobilního hospice

Zveřejněno: 1. června 2016 |

Analýza právních aspektů péče o dětského pacienta v terminálním stadiu nemoci v prostředí mobilního hospice – dokument v pdf.

Zpráva o dětské paliativní péči v únoru 2016

Zveřejněno: 1. června 2016 |

Dětská paliativní péče je aktivní komplexní péčí o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte, zahrnující také poskytová- ní podpory rodině.

  • Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítě léčeno kurativně se zaměřením na diagnostikované onemocnění.
  • Zdravotníci musí zhodnotit a minimalizovat fyzické, psychické a sociální strádání dítěte.
  • Efektivní paliativní péče vyžaduje široký multiprofesní přístup, který zahrnuje i rodinu a využívá komunitní zdroje; tato péče může být úspěšně zajištěna i s limitovanými prostředky.
  • Péče může být poskytována v pobytových zařízeních, ve zdravotnických zařízeních i v domácím prostředí.

Číst více …