Druhé setkání organizací v rámci pilotního projektu Mobilní specializované paliativní péče

Zveřejněno: 27. února 2017 |

Ve čtvrtek 23. 2. proběhl v kongresových prostorách Hotelu Atom v Třebíči druhý navazující seminář pro organizace, které vstupují do pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče (MSPP) v roce 2017 (první seminář proběhl v lednu 2017 v Praze). K přednášejícím z prvního semináře se přidala ještě primářka Domácího hospice Tabita MUDr. Regina Slámová s částí svého týmu a vrchní sestra Domácího hospice sv. Zdislavy z Třebíče Jana Fialová.

Semináře se zúčastnili zástupci většiny organizací, které VZP vybrala k účasti na pilotním programu a i některé, které na konečné vyjádření ještě čekají (celkem 36 účastníků ze 12 organizací).
Tentokrát byl program více interaktivní. Na úvod se řešil stav uzavírání nových smluv s nově vybranými pilotními organizacemi. Některé organizace byly informovány, že na konečné rozhodnutí o zařazení mají ještě vyčkat (zatím dle tiskové zprávy VZP vybráno 16 poskytovatelů). Značná část času byla věnována workshopu týkajícího se vedení dokumentace a k tomu používaných programů.
I přes předání dalšího nezanedbatelného množství informací a zkušeností je zcela jisté, že další podpora pro nové pilotní organizace je více než vhodná. Většina organizací již navázala bližší kontakty s některou ze stávajících pilotních organizací, jedné z nich byl tento kontakt zprostředkován v průběhu semináře.
Finanční a organizační zajištění pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče v rámci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP bylo podpořeno Nadačním fondem AVAST.

prim. MUDr. Pavel Svoboda
Domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči

Potvrzené kandidátní listiny

Zveřejněno: 14. února 2017 |

Zveřejnili jsme potvrzené kandidátní listiny pro volby do výboru a revizní komise ČSPM. Najdete je pod navídkou Volby 2017 / Kandidátní listiny – volby 2017.

 

Jednací řád pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči

Zveřejněno: 1. února 2017 |

Pracovní skupina pro dětskou paliativní péči (dále jen pracovní skupina) vznikla v listopadu r. 2015. Skládá se ze zástupců z řad lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků a dalších profesionálů zajišťujících paliativní péči, kteří naléhavě vnímají dlouhodobý problém nedostatečně zajištěné paliativní péče pro dětské pacienty v naší zemi. V této chvíli se jedná o skupinu uzavřenou, noví členové tedy nejsou přijímáni.
Cílem pracovní skupiny je vytvoření otevřené Sekce dětské paliativní péče v rámci ČSPM (do roku 2017), vytvoření standardů pediatrické paliativní péče v ČR v souladu s celoevropskými guidelines a nastartování procesů, které by v praxi zajistily a pomohly dlouhodobě udržovat dostupnost paliativní péče pro dětské pacienty v rámci celé České republiky. Jednou z hlavních priorit pracovní skupin je snaha o efektivní zajištění paliativní péče nejlépe v přirozeném prostředí dítěte a to i v terminálním stavu onemocnění. Dalším úkolem je zajištění kontinuálního vzdělávání odborníků na poli dětské paliativní péče.

Jednací řád ke stažení (PDF)