ČSPM hledá vedoucí(ho) kanceláře

Zveřejněno: 27. března 2019 | ČSPM inzerát práce

Česká společnost paliativní medicíny znovu otevírá výběrové řízení na administrativně-projektovou posilu v pozici vedoucí(ho) kanceláře na poloviční úvazek.

Koho a na co hledáme?

Je nás devět a společně tvoříme výbor odborné společnosti. Naší expertízou je paliativní péče, medicína, máme svá zaměstnání na plné úvazky. Potřebujeme k sobě někoho, kdo by naši práci udržel pohromadě, uměl plánovat, shromažďovat názory a stanoviska, sumírovat je, držet úkoly, navrhovat postupy a iniciativně plnit úkoly, které z naší diskuse vyplynou. Bude to hodně samostatná pozice, protože jako celek se osobně sejdeme zhruba jednou za šest týdnů.

Potřebujeme tedy někoho, kdo se neostýchá, je iniciativní a samostatný, přemýšlí projektově. Když neví, jak dál, nečeká na instrukce, ale další postup nám sám navrhne. Neměl by se děsit čísel, excelu, rozpočtu, ani komunikace s úřady a podatelnami. Někoho, kdo má základní pracovní znalost angličtiny. VŠ a orientace ve zdravotnictví je výhodou, ale ne podmínkou.

Jste to vy? Těšíme se na vás! Budeme od vás ale pro začátek hned něco chtít. A sice:

  1. vaše CV (nebo adresu profilu na LinkedIn)
  2. krátký mail s popisem vaší motivace a kontakty na dvě osoby, které o vás mohou podat referenci
  3. Modelový úkol 1: v prosinci 2020 proběhne mezinárodní vědecká konference hospicové a paliativní péče v Sydney. Tři členové výboru se jí chtějí účastnit, jeden z nich jako aktivní přednášející, další 2 jako posluchači. Finanční prostředky spojené s účastí na konferenci (včetně cestovních výloh) můžete žádat formou grantu. Sestavte hrubý rozpočet na tuto akci a napište anglicky text e-mailu s objednávkou ubytování.
  4. Modelový úkol 2: navrhněte zápis z porady v klubovně Rychlých šípů (zde, stopáž od jedenácté do třinácté minuty)
  5. To vše nám pošlete na adresu cspm.cls.jep@gmail.com do 26.4.

 

Časově: uzávěrka přihlášek 26. dubna, pohovory s vybranými uchazeči 10. května, nástup od června až července podle možností uchazeče.

Finančně: nástupní mzda 15.000 Kč měsíčně. Pokud jste projekťák na volné noze a preferujete práci jako OSVČ, ozvěte se nám také.

Za výbor ČSPM Ondřej Sláma, Irena Závadová, Marek Uhlíř


Předpokládaná náplň práce pro vedoucí(ho) kanceláře

  • Zajištění každodenního “běhu firmy” (obsluha kontaktního telefonu a e-mailové adresy, úzká spolupráce s kolegyní v Brně, která na starosti vzdělávací kurzy pro lékaře, správa databáze kontaktů)
  • Komunikace s výborem (organizace jednání výboru, evidence úkolů)

Časem bychom rádi, aby sekretariát ČSPM v rámci možností zajišťoval také:

  • Prezentaci ČSPM na veřejnosti (web, FB, komunikace s médii, příprava prezentací)
  • Administraci projektů (včetně vypracovávání žádostí)

Specializační vzdělávací kurzy

Zveřejněno: 13. března 2019 | ČSPM lékař pozvánka vzdělání vzdělávání

Dovolujeme si Vás pozvat na některý ze specializačních vzdělávacích kurzů, které Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP pořádá. Atestační kurzy se konají obvykle 1x ročně, vybrané kurzy mohou být vypsány častěji (zejména kurzy týkající se psychologie a komunikace v paliativní medicíně). Kompletní nabídku našich vzdělávacích akcí najdete odkaz. Nejbližším kurzem, který se koná v Brně ve dnech 20.-22.3.2019 je kurz Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním, na kterém je ještě několik volných míst. Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých stádiích onkologických i neonkologických onemocnění. Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik se účastníci seznámí se zásadami komplexního hodnocení a s možnostmi farmakologické i nefarmakologické léčby nejčastějších bolestivých stavů. Program kurzu a možnost přihlášení je k dispozici zde.

Změna ve složení výboru České společnosti paliativní medicíny

Zveřejněno: 13. března 2019 | ČSPM volby 2017

Od března 2019 dochází ke změně ve složení výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Na konci roku 2018 se z pracovních důvodů vzdal funkce ve výboru společnosti MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. Děkujeme tímto za jeho práci pro rozvoj oboru paliativní medicíny. Funkce člena výboru společnosti se ujímá MUDr. Marek Sochor, který se zapojí do aktivit stávajícího výboru. MUDr. Sochor je onkolog, paliatr, působí v Liberci.