NOMINACE NA CENU ZA PŘÍKLADNOU PRAXI V PALIATIVNÍ PÉČI

Zveřejněno: 24. srpna 2019 | ČSPM pozvánka

Nezapomeňte nominovat inspirativní osoby ze svého okolí na Cenu za příkladnou praxi v paliativní péči.
Více informací k nominaci zde.
Vyplněné nominační listy, prosím, zasílejte na sara.vichova@paliativnimedicina.cz nejpozději do 30. srpna 2019.

Na MZ bylo podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče

Zveřejněno: 1. srpna 2019 | ČSPM dokumenty Legislativa memorandum mz

V úterý 30.7. bylo na ministerstvu zdravotnictví slavnostně podepsáno Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR. Dokument podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ředitelé všech zdravotních pojišťoven v ČR a za ČSPM její předseda Ondřej Sláma. Svým podpisem všechny strany vyjádřily připravenost a vůli pracovat na systematickém rozvoji paliativní péče.  Česká společnost paliativní medicíny je v memorandu označena za garanta odbornosti a koordinátora zavádění paliativní péče do systému zdravotní a sociální péče. Podpis memoranda považujeme za velký úspěch a současně závazek a odpovědnost.
Tisková  zpráva MZ
Text Memoranda