Aktuální výzvy paliativní péče – 7. 12. proběhne online sympozium

Zveřejněno: 4. prosince 2020 |

Zveme Vás na na online sympozium ČSPM s názvem Aktuální výzvy paliativní péče. Letošní celostátní konferenci paliativní medicíny jsme bohužel museli na poslední chvíli zrušit, ale nechtěli jsme zcela přijít o příležitost sdílet nejnovější poznatky a aktuální témata. Rozhodli jsme se proto uspořádat webinář, jehož součástí budou přednášky, zabývající se covid-19 a paliativní péčí, představení 5 nejvýznamnějších studií publikovaných v našem oboru za uplynulý rok a několik dalších vybraných příspěvků původně plánovaných na konferenci.

Není v letošním roce nic aktuálnějšího než téma celosvětové pandemie a právě možnostem paliativní péče v kontextu covid-19 se věnuje zahajovací tematický blok sympozia. Úvodní sdělení 10 věcí, které byste měli vědět o covid-19 přednese MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D., která stála v čele expertního týmu pro tvorbu klinických doporučení ČSPM (nejen) pro covid-19.

Těšit se ale můžete i na další sdělení, zazní celkem 11 vyzvaných příspěvků a bude prostor pro společnou diskuzi.
V rámci registrace získáte přístup k záznamům všech příspěvků, takže o nic nepřijdete, i pokud byste se nemohli zúčastnit přímo živého vysílání.

Budeme rádi, pokud budete pozvání sdílet i se svými kolegy a kolegyněmi. Registrace se uzavírá 7. 12. v 11 hodin. Při last minute registraci (od 4. 12.) je nutné zaslat potvrzení o uhrazení registračního poplatku na sabina@ahoupr.cz.

Podrobné informace a možnost zaregistrovat se naleznete zde.

Těšíme se na virtuální setkání

PhDr. Martin Loučka, PhD.
vědecký sekretář ČSPM

Oficiální stvrzení spolupráce s Fórem mobilních hospiců a s Institutem Pallium

Zveřejněno: 3. prosince 2020 |

Česká společnost paliativní medicíny stvrdila svoji spolupráci s dvěma spřátelenými organizacemi na poli paliativní péče v České republice. Deklarace o spolupráci s Fórem mobilních hospiců, z. s. a s nově vzniklou organizací Institut pallium, z. ú. jsou cennými dokumenty, které vyjadřují vzájemný respekt i závazky organizací.

 

Spolupráce s FMH

ČSPM a FMH jsou dlouhodobými partnery, kteří se společně podílejí na tvorbě odborných stanovisek, doporučených postupů i metodických pokynů pro mobilní specializovanou paliativní péči. Mezi významné úspěchy této spolupráce patří:

 

Více informací o činnosti organizace Institut Pallium naleznete na pallium.cz

Zemřel pan primář Ján Cabadaj

Zveřejněno: 1. prosince 2020 |

Milí přátelé, kolegové,

dne 20. listopadu 2020, v den svých narozenin, zemřel pan primář Ján Cabadaj, neurolog, zakladatel a propagátor paliativní a hospicové péče v Chebu a okolí.  Byl jeden z prvních, kdo získal atestaci v novém oboru Paliativní medicína. Společně jsme diskutovali řadu témat v zakládání paliativní a hospicové péče. Byl nejen skvělý lékař, ale především skvělý a velmi empatický člověk, přítel, uměl naslouchat a vždy měl dobrou vůli pomoci. Je prvním atestovaným paliatrem, který odešel za svými blízkými, pacienty.

S úctou

Ladislav Kabelka
za výbor ČSPM

 

Dopis Aleny Votavové, ředitelky Hospice sv. Jiří v Chebu