Česká společnost paliativní medicíny má nového předsedu

Zveřejněno: 23. února 2021 | Volby 2021

MUDr. Ondřej Kopecký, primář Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN je novým předsedou České společnosti paliativní medicíny.

Ve volbě do užšího vedení společnosti byli zvoleni také MUDr. Irena ZávadováMUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. jako místopředsedové.

Vědeckým sekretářem pro nadcházející funkční období zůstává PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

 

Zápis volební komise k volbě zástupců výboru. 

Memorandum o spolupráci na zajištění udržitelnosti a rozvoje nemocniční paliativní péče

Zveřejněno: 17. února 2021 | Legislativa memorandum mz nemocniční paliativní péče

Ministr zdravotnictví, zástupci zdravotních pojišťoven, ředitel Úřadu zdravotnických informací a statistiky ČR a předseda ČSPM ČLS JEP stvrdili svými podpisy úmysl zajistit společným úsilím udržitelnost a rozvoj nemocničních paliativních týmů.

Jednotlivé strany se podpisem Memoranda zavázaly spolupracovat na celkovém systematickém definování  a následném rozvoji nemocniční paliativní péče a vytyčily konkrétní společné cíle, vč. zajištění udržitelného financování v návaznosti na pilotní projekt Paliativa I, zařazení mezi služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění či definování standardu minimálního personálního zajištění jednotlivých typů paliativních týmů.

Dokument navazuje na Memorandum MZ, zdravotních pojišťoven a ČSPM ČLS JEP o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR ze dne 30. července 2019 a Česká společnost paliativní medicíny se v něm zavazuje plnit roli odborného garanta v procesu zvyšování dostupnosti specializované paliativní péče v rámci poskytovatelů akutní lůžkové péče.

 

Text Memoranda o spolupráci na zajištění udržitelnosti a na rozvoji paliativních týmů u poskytovatelů akutní lůžkové péče v České republice

Stipendium pro lékaře v atestační přípravě v oboru Paliativní medicína

Zveřejněno: 11. února 2021 |

Domácí hospic Girasole Hustopeče vyhlašuje v rámci projektu MZ ČR stipendijní program pro lékaře v atestační přípravě v oboru Paliativní medicína, ve kterém nabízí úhradu nákladů na atestační přípravu až do výše 150.000,-.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, pošlete přihlášku na info@girasole.cz

Podrobnosti na www.domacihospic.cz nebo na tel. čísle 775 246 953.

Nový termín celostátní konference je 17. – 18. 9. 2021

Zveřejněno: 8. února 2021 | ČSPM pozvánka vzdělávání

Termín XII. Celostátní konference paliativní medicíny byl přesunut na 17. 9. – 18. 9. 2021 kvůli kolizi původního termínu s jinou významnou vzdělávací akcí – Brněnskými onkologickými dny. Místo konání akce zůstává stejné, budeme se na Vás těšit v Parkhotel Congress Center Plzeň.

Ty z Vás, kteří mají v hotelu rezervované ubytování, již hotel osobně kontaktoval a pokud ne, učiní tak v následujících dnech. V případě jakýchkoliv dotazů o ubytování se neváhejte obrátit na pana Vojtěcha Duraje z recepce hotelu na adrese: duraj@parkhotel-czech.eu (tel. 608 111 727).

S bližšími informacemi ohledně konference a registrace se Vám včas ozveme.

Za organizační a programový výbor konference
Martin Loučka, Marek Uhlíř, Sára Víchová

Volby 2021 – známe výsledky

Zveřejněno: 3. února 2021 | Volby 2021

Ve dnech 18. – 31. 1. proběhlo hlasování ve volbách do výboru a revizní komise ČSPM

pro nové volební období 3/2021 – 3/2025.

 

Podívejte se na výsledky a nové složení obou celků.

 

Všem kandidátům i voličům děkujeme.