Registrace na celostátní konferenci paliativní medicíny 2021 spuštěna

Zveřejněno: 17. května 2021 |

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

‍jako každý rok pro Vás připravujeme celostátní konferenci a věříme, že se budeme moci setkat v Plzni v termínu 17. – 18. 9. 2021.

Naučili jsme se v průběhu uplynulého roku intenzivně využívat distanční formy komunikace i odborného sdílení. Všichni jsme také pokračovali ve své snaze poskytovat dobrou péči lidem s těžkou nemocí i v závěru života, podobně jsme pokračovali v úsilí o dobrý rozvoj našeho oboru. Moc si přejeme, abychom se jako členové či příznivci paliativní medicíny zase mohli setkat i osobně, vzájemně povzbudit, poučit nebo potěšit. Na takové setkání odborné i přátelské Vás všechny zveme do plzeňského Parkhotelu, kde se, jak doufáme, bude 17. – 18. 9. konat konference ČSPM ČLS JEP.

Těšíme se, že budeme moci osobně přivítat i zahraniční řečníky, které pro Vás oslovil programový výbor. Neumíme však zcela předvídat budoucnost, a proto připravujeme více scénářů průběhu konference. Přizpůsobíme se tak konkrétním podmínkám, které nastanou. V současné chvíli zvažujeme možnosti setkání s osobní účastí, setkání distančního nebo i setkání s kombinací prezenční i distanční účasti.
Sledujte tedy prosím web, Facebook i zpravodaj naší společnosti, budete tak nejlépe v obraze.

Jménem vedení společnosti Vás zdravím a těším se na setkání s Vámi všemi.

 

MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM ČLS JEP

 

 

Podrobnější informace ke konferenci, přihlašování Vašich příspěvků k prezentaci a registrační formulář naleznete na www.ahou.cz/paliativnikonference

Vyjádření Sekce dětské paliativní péče k výstavbě dětského hospice

Zveřejněno: 6. května 2021 |

V posledních týdnech se v mediálním prostoru objevily vcelku převratné zprávy ohledně vývoje výstavby dětských hospiců v České republice, a tím rozvoje dětské paliativní péče jako takové.

Jsme velmi rádi, že Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP vyjádřila svůj postoj k problematice výstavby dětských hospiců na území ČR.

Přečtěte si, jak se na potřebu dostupnosti tohoto typu péče dívají odborníci na dětskou paliativu.

Vyjádření Sekce dětské paliativní péče ČSPM k výstavbě dětského hospice.