Paliativní medicína – odborný časopis ČSPM / informace/ předplatné

Zveřejněno: 16. srpna 2021 |

Časopis Paliativní medicína, oficiální recenzované periodikum České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, brzy oslaví své první narozeniny. Přesně před rokem touto dobou vrcholily přípravy nultého čísla časopisu. Od té doby se kolem odborného časopisu mnohé událo, v blízké době Vám přineseme již 3. číslo Paliativní medicíny s možností předplatného v tištěné i elektronické podobě.

Obecné informace:

Časopis Paliativní medicína reflektuje multidisciplinární přístup v paliativní péči a je koncipován tak, aby byl přínosem jak pro ty, kteří pracují v klinické praxi, tak pro ty, kteří studují nebo se věnují výuce a výzkumu.

Časopis vychází 4x ročně, cena ročního předplatného pro jednotlivce je 400Kč (pro členy ČSPM a studenty 300Kč).

Všechny informace ohledně časopisu naleznete na: www.palmed.cz

Chtěli byste se přihlásit k ročnímu předplatnému či máte jiný dotaz na redakci časopisu?

Obraťte se, prosím, na kontaktní adresy: predplatne@palmed.czredakce@palmed.cz

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

vedoucí redakční rady

Průvodce (nejen) pro nově vznikající mobilní hospice

Zveřejněno: 15. srpna 2021 |

Fórum mobilních hospiců vydalo v uplynulém týdnu Průvodce (nejen) pro nově vznikající mobilní hospice. Jedná se o unikátní publikaci, která je předkládána jako „manuál“ či „kuchařka“ (chcete-li), zájemcům, kteří uvažují o vybudování mobilního hospice.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP udělila projektu odbornou záštitu a mnozí členové společnosti se velkou měrou podíleli na jejím vzniku.  Hlavním autorem je Mgr. Marek Uhlíř – člen výboru odborné společnosti a Pracovní skupiny pro mobilní specializovanou péči.