Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny

Zveřejněno: 21. ledna 2022 | pediatrie

Představujeme Vám Koncepci péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny, která byla vypracována na bázi širokého mezioborového konsensu odborníků.

Koncepce detailně popisuje, jak dítě a rodinu s paliativními potřebami identifkovat, jak nastavit plán péče a jak zajistit péči v domácím prostředí, péči v závěru života i pozůstalostní péči.

Na tvorbě koncepce se významně podílela Sekce dětské paliativní péče ČSPM, ale i řada dalších odborníků napříč institucemi ve zdravotní i sociální oblastí. Všem tvůrcům děkujeme a věříme, že právě díky široké podpoře, kterou koncepce mezi odborníky získala, bude základním stavebním kamenem oficiální vládní strategie.

Celý text koncepce.

Změna termínu Konference neonkologické paliativní péče

Zveřejněno: 21. ledna 2022 |

Z důvodu epidemiologické situace se posouvá termín Konference neonkologické paliativní péče na 21.6.2022

(původní termín 10.2.).  Přihlášení účastníci budou informováni e-mailem.

— více informací a přihlašování

Kurz paliativní péče v neurologii a neuroonkologii Salzburg – jedinečná edukační příležitost

Zveřejněno: 21. ledna 2022 | kurz neurologie neuroonkologie vzdělávání

Kurz paliativní péče v neurologii a neuroonkologii vedený předními odborníky z USA proběhne v Salzburgu

v termínu 10. – 16.4.2022.2022.

Bližší informace získáte na následujícím odkazu. Vybraní účastníci si budou hradit pouze cestovní náklady.

Vše ostatní je hrazeno americkou stranou.

Jedná se o zcela jedinečnou edukační příležitost. Doporučujeme.  Přihlášku je třeba odeslat do 30.1.2022.

Změna v organizaci atestačních kurzů

Zveřejněno: 11. ledna 2022 | Legislativa lékař mz

Věnujte, prosím, pozornost změně v organizaci atestačních kurzů.

Atestační kurzy nástavbového oboru Paliativní medicína bude v roce 2022 pořádat Subkatedra paliativní medicíny IPVZ Praha. ČSPM ČLS JEP již atestační kurzy pořádat nebude, protože dle nových legislativních pravidel není pověřenou organizací. Kurzy budou probíhat v Praze a v Brně.

O konání atestačních kurzů budete informováni přes informační kanály ČSPM, připravujeme pro Vás nové webové stránky, které by měly začít být v provozu v následujících týdnech. Registrace ale bude probíhat přes webovou stránku Subkatedry paliativní medicíny IPVZ (https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2122)

Podrobněji ke tématu změna organizace atestačních kurzů.