Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny – text k veřejné oponentuře

Zveřejněno: 30. května 2022 |

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v minulém roce začaly Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP spolupracovat na textu společného doporučení ohledně péče o pacienty v terminální progresi nevyléčitelného onemocnění v prostředí urgentní medicíny. Cílem dokumentu není nařizovat nebo zakazovat, ale umožňovat – tedy vytvořit takové systémové prostředí, v němž profesionálové v oboru urgentní medicína mohou – nemusí využívat základní principy paliativní péče bez nejistot, zda se pohybují v rámci péče lege artis.

Text má oporu v dalších doporučených postupech národních i mezinárodních a předpokládáme, že v budoucnu bude významně doplněn mezioborovým metodickým dokumentem, připravovaným na půdě ČLS JEP.

Dokument „Konsensuální metodický pokyn doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny“ byl připomínkován členy výborů obou odborných společností, přičemž bylo vypořádáno 56 připomínek. Veřejná oponentura dokumentu do 1. července 2022, a to prostřednictvím online formuláře pro strukturovaný sběr připomínek: https://forms.gle/gGtA5EBpBNJBxdfb7.

Děkujeme za spolupráci a máme naději, že tento dokument vytvoří prostředí větší jistoty při poskytování péče pacientům na pomezí urgentní a paliativní medicíny.

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, za SUMMK ČLS JEP
Mgr. Marek Uhlíř, za ČSPM ČLS JEP

XIII. celostátní konference paliativní medicíny – pozvánka

Zveřejněno: 17. května 2022 |

Milé kolegyně, milí kolegové,

jako každý rok pro Vás připravujeme celostátní konferenci a těšíme se, že se s Vámi setkáme v Ostravě v termínu 24.-25. září 2022.

Paliativní medicína a péče o nemocné s pokročilou nemocí i osoby v závěru života se v posledních letech intenzivněji dostávají do povědomí laické i odborné veřejnosti. Komunitu specialistů v našem oboru tento fakt přivádí do nových situací. Pojmenovávají se kompetence jednotlivých profesí a standardy různých forem služeb, paliativní medicína se stává pevnou součástí vzdělávání ve zdravotnických oborech, ve spolupráci s příslušnými úřady jsou formulovány koncepční a strategické rozvojové dokumenty, čteme periodikum o paliativní medicíně v českém jazyce, řada aktivit je významně podpořena štědrými filantropy. Období nadšeneckého a obětavého rozvoje izolovaných aktivit je postupně proměňováno v systémové nastavování parametrů, kapacit a zodpovědností jednotlivých forem a podob paliativní péče.

Klíčovým faktorem pro další dobrý rozvoj našeho oboru je nyní rozšiřování komunity vzdělaných specialistů. Důležitou součástí je také odvaha nacházet společnou řeč a hledat cesty, které pomohou proměňovat péči o závažně nemocné. Přál bych nám všem, aby výroční konference byla pro nás inspirací, příležitostí a prostorem pro zvyšování odbornosti i prohlubování kolegiality.

Jménem vedení České společnosti paliativní medicíny Vás všechny zvu na letošní konferenci a těším se na setkání s Vámi.

MUDr. Ondřej Kopecký, předseda ČSPM ČLS JEP

 

Více informací na www. ahou.cz/paliativnikonference.