Cena za příkladnou praxi v paliativní péči 2022 – SPOUŠTÍME NOMINACE

Zveřejněno: 27. června 2022 |

Cena za příkladnou praxi České společnosti paliativní medicíny udělována od roku 2019 inspirativním osobnostem z paliativní péče, které jsou nejen nositeli odbornosti a dobré praxe, ale i vzorem pro své okolí, je i pro rok 2022 vyhlášena v kategoriích – zdravotní sestra/ lékař/ nelékařská profese.

Sběr nominací začíná dnes 27. června.

Nominujte kolegy, kteří by si Cenu za příkladnou praxi zasloužili. Slavnostní udílení proběhne v září během celostátní konference v Ostravě. Nominační list stáhněte, vyplňte a zašlete do 15. srpna na e-mail: sara.vichova@paliativnimedicina.cz.

Děkujeme.