Cena za příkladnou praxi v paliativní péči 2022 – SPOUŠTÍME NOMINACE

Zveřejněno: 27. června 2022 |

Cena za příkladnou praxi České společnosti paliativní medicíny udělována od roku 2019 inspirativním osobnostem z paliativní péče, které jsou nejen nositeli odbornosti a dobré praxe, ale i vzorem pro své okolí, je i pro rok 2022 vyhlášena v kategoriích – zdravotní sestra/ lékař/ nelékařská profese.

Sběr nominací začíná dnes 27. června.

Nominujte kolegy, kteří by si Cenu za příkladnou praxi zasloužili. Slavnostní udílení proběhne v září během celostátní konference v Ostravě. Nominační list stáhněte, vyplňte a zašlete do 15. srpna na e-mail: sara.vichova@paliativnimedicina.cz.

Děkujeme.

Veřejná zakázka na pozici „Mentora pro rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory“

Zveřejněno: 21. června 2022 |

Hlavní město Praha vypsala novou veřejnou zakázku na pozici „Mentor pro rozvoj paliativní péče v domovech pro seniory“.

Lhůta pro předložení nabídek do Tender Areny je pátek 1. 7. do 9,00 hodin.

Nabídky se podávají písemně v elektronické formě pomocí elektronického nástroje eGORDION verze 3.3 – Tender Arena (dále jen „Tender Arena“), dostupného na https://www.tenderarena.cz, kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.