Volby do rady Sekce dětské paliativní péče — výsledky

Zveřejněno: 4. října 2022 |

V termínu od 10. 10. 2022 do 14. 10. 2022 proběhly volby do rady Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP na volební období 2022–2026.

Zápis volební komise s výsledky voleb.

Za volební komisi

MUDr. Sára Víchová, předsedkyně