Stanovisko výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP k potřebě zdravotní respitní péče

Zveřejněno: 29. listopadu 2022 |

Výbor ČSPM ČLS JEP vydal v listopadu 2022 stanovisko k otázce chybějícího druhu zdravotní péče, tedy zdravotní respitní péči. Účelem stanoviska je podpořit a iniciovat odborné i zdravotně politické kroky, které umožní zavedení této služby do systému zdravotní péče v ČR.

Text stanoviska v PDF.

PODZIMNÍ VÝZVY GRANTOVÉHO PROGRAMU ROZVOJE VZDĚLANOSTI V OBLASTI PALIATIVNÍ PÉČE

Zveřejněno: 14. listopadu 2022 |

14. 11. 2022: Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP ve spolupráci s Nadačním fondem Kliniky paliativní medicíny vyhlašuje další výzvu Grantového programu rozvoje vzdělanosti v oblasti paliativní péče.

Obsahem aktuální výzvy jsou dva programy. Stejně jako v první části vyhlášené v květnu 2022 přinášíme Program podpory specializačního vzdělávání lékařů v oboru paliativní medicína rozšířený o nefinanční dar v podobě mentoringu. Zcela novou grantovou výzvou je Program podpory mentoringu institucí při rozvoji specializované péče zaměřený na podporu nemocnic, mobilní specializované paliativní péče a lůžkových hospiců, které plánují rozvoj specializované paliativní péče.

Termín pro podání je do 16. 12. 2022.

Podrobnější informace naleznete na stránkách: https://www.nadacnifondkpm.cz/programy/

Spolu s vyhlášením nových grantových výzev s radostí přinášíme další dobrou zprávu. V květnu vyhlášený Program podpory individuálního vzdělávání v oblasti paliativní péče, který napříč odbornou veřejností vyvolal vysoký zájem, bude opětovně vyhlášen v roce 2023.
Děkujeme, že se společně s vámi můžeme podílet na rozvoji paliativní péče v České republice a děkujeme filantropické podpoře manželů Barbory a Vítězslava Skopalových a skupině Solar Global, partnerům projektu.