Grantová výzva NF Abakus – Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory 2023-2024

Zveřejněno: 5. září 2022 | Sekce Geriatrické paliativní péče vzdělávání
NF Abakus otevřel ve spolupráci s organizacemi Domov Sue RyderCentrum paliativní péče druhý ročník programu zavádění paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.
Zájemci mohou získat finanční podporu až do výše 1,3 miliony korun a přístup k dvouletému vzdělávacími programu pro personál v přímé péči i management organizace.
Termín pro podání přihlášek je do 17. 10. 2022.
Více na: www.abakus.cz a v podrobném znění výzvy.