Byla ustavena Pracovní skupina dětské paliativní péče

Zveřejněno: 3. června 2015 |
Pracovní skupina dětské paliativní péče vznikla v rámci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na konci listopadu 2015 jako výsledek několikaměsíčního jednání zástupců z řad lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků a zdravotníků zajišťujících hospicovou péči, kteří naléhavě vnímají dlouhodobý problém nedostatečně zajištěné paliativní péče pro dětské pacienty v naší zemi.
Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na své schůzi dne 10.12.2015 tento záměr jednomyslně schválil a Pracovní skupinu tak oficiálně přijal pod ČSPM ČLS JEP.

Cílem pracovní skupiny je nejen vytvořit standardy pediatrické paliativní péče v ČR v souladu s celoevropskými guidelines, ale také v praxi zajistit a dlouhodobě udržovat její dostupnost v rámci celé republiky. Jednou z hlavních priorit Pracovní skupiny je proto snaha o efektivní zajištění paliativní péče nejlépe v přirozeném prostředí dítěte a to i v terminálním stavu onemocnění. Dalším velmi důležitým úkolem bude i zajištění kontinuálního vzdělávání odborníků na poli dětské paliativní péče.

Věříme, že nastavením efektivní spolupráce nejen s fakultními i regionálními nemocnicemi, ale i s praktickými pediatry a s mobilními i kamennými hospici, bude možné postupně zajistit komplexní paliativní péči pro potřebné děti na území celé naší republiky.

 

Prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

Předsedkyně Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči při ČSPM JEP

Zprávu o stavu dětské paliativní péče v roce 2015 naleznete zde