Program Třetí konference dětské paliativní péče v ČR

Zveřejněno: 26. října 2017 | lékař pediatrie pozvánka sestra vzdělávání

Rádi bychom Vás ještě jednou pozvali na Třetí konferenci dětské paliativní péče v ČR, kterou pořádá pracovní skupina dětské paliativní péče ČSPM. Věříme, že nerozhodnuté zájemce přesvědčí kvalitní program konference, který si můžete stáhnout v PDF. Více informací o konferenci a registrační formulář najdete na stránkách detska.paliativnimedicina.cz.

Konference dětské paliativní péče 30. října 2017.

Zveřejněno: 18. října 2017 | pediatrie pozvánka vzdělávání

Srdečně vás zveme na historicky první Konferenci dětské paliativní péče ve Fakultní nemocnici v Motole, která se zde uskuteční v pondělí 30. října 2017.

V souvislosti s intenzivním rozvojem dětské paliativní péče ve FN Motol  pořádáme celodenní vzdělávací akci, na kterou zveme zástupce nemocničních zařízení napříč celou Českou republikou.

Naším záměrem je navázat s Vámi užší spolupráci v oblasti paliativní péče o dětské pacienty, tedy o děti s život limitujícím onemocněním, která vyžadují komplexní přístup a péči multidisciplinárního týmu zaměřenou nejen na vlastní onemocnění, ale také na kvalitu života. Víme, že péče o tyto děti je v praxi někdy obtížně koordinovatelná a dětští pacienti a jejich rodiny zůstávají často napůl cesty v péči mezi specialistou, praktickým pediatrem a vlastním domovem, kde však obvykle není možná dlouhodobá péče bez podpory mobilního hospice. Rodiny se nacházejí v těžké situaci nejen po stránce zdravotní, ale také sociální, ekonomické a psychické. Věříme, že paliativní tým FN Motol by mohl do budoucna pomoci koordinovat péči o takto nemocné děti a napomoci tomu, aby děti mohly žít, případně zemřít, ve svém přirozeném prostředí, nikoliv v nemocnici. K takovému nastavení péče je však klíčová spolupráce s vámi.

V rámci konference představíme jednotlivé členy motolského paliativního týmu. Seznámíme vás s aktuální situací dětské paliativní péče u nás i v sousedním Rakousku, a zazní řada praktických sdělení např. komunikace s rodinou těžce nemocného dítěte, aplikace léků off label atd.

Těšíme se na setkání s Vámi.

MUDr. Lucie Hrdličková
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
vedoucí grantového projektu Rozvoj dětské paliativní péče ve FN Motol

 

Pozvánka ke stažení

Program_konference ke stažení

Seminář Současný stav a možnosti dětské paliativní péče

Zveřejněno: 5. září 2017 | dokumenty pozvánka

Vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na seminář Současný stav a možnosti dětské paliativní péče v České republice, který se koná pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiky v odborné spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP. Seminář proběhne dne 25. 9. 2017 od 10.00 hodin ve Frýdlantském a Jičínském salonku Senátu PČR. Přílohou tohoto emailu je program semináře i s anotacemi příspěvků.

Vzhledem k vysoké důležitosti tématu a jejímu širokému dopadu na společnost jsme požádali o účast zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a zároveň Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s řadou zdravotnických či neziskových organizací.

Účast, prosím, potvrďte na emailu kantorl@senat.cz do 15.9.2017.

Se srdečným pozdravem a brzkou shledanou,

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
senátor volebního obvodu Olomouc

 

Program sem. Dětská paliativ.péče 25.9.17.pdf

Anotace příspěvků semináře o dětstké paliativní péči.doc

Třetí konference dětské paliativní péče v ČR

Zveřejněno: 30. srpna 2017 | pediatrie pozvánka vzdělávání

Dovolte, abychom Vás jménem Pracovní skupiny ČSPM pozvali na III. českou konferenci dětské paliativní péče, která se uskuteční v Olomouci v prostorách slavnostního sálu VNOL Klášter Hradisko ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017.

Cílem konference je pokračovat v diskuzi o dětské paliativní péči a navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami. Zváni jsou nejen profesionálové z řad paliativní péče, ať už se věnují sociální nebo zdravotní péči, ale i klienti, doprovázející rodiny, dobrovolníci, zástupci zdravotních pojišťoven i státních organizací, včetně ministerstev a parlamentu.

Na konferenci se můžete registrovat na www stránkách konference.

Těšíme se na setkání s Vámi,

Za Pracovní skupinu dětské paliativní péče ČSPM

MUDr. Mahulena Mojžíšová
předsedkyně Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM, primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice a pediatr Cesty domů

a

MUDr. Jan Hřídel
místopředseda Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM

Zdravotnické Fórum na téma Dětská paliativní péče

Zveřejněno: 17. května 2017 | pediatrie vzdělání

Dovolujeme si Vám zaslat informaci o Zdravotnickém fóru, které se koná v sobotu 3.6. 2017 v hotelu Don Giovanni Prague, Vinohradská 157a, Praha 3. Hlavním tématem bude dětská paliativní péče.
Program najdete na stránkách zde.

Jednací řád pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči

Zveřejněno: 1. února 2017 | dokumenty pediatrie

Pracovní skupina pro dětskou paliativní péči (dále jen pracovní skupina) vznikla v listopadu r. 2015. Skládá se ze zástupců z řad lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků a dalších profesionálů zajišťujících paliativní péči, kteří naléhavě vnímají dlouhodobý problém nedostatečně zajištěné paliativní péče pro dětské pacienty v naší zemi. V této chvíli se jedná o skupinu uzavřenou, noví členové tedy nejsou přijímáni.
Cílem pracovní skupiny je vytvoření otevřené Sekce dětské paliativní péče v rámci ČSPM (do roku 2017), vytvoření standardů pediatrické paliativní péče v ČR v souladu s celoevropskými guidelines a nastartování procesů, které by v praxi zajistily a pomohly dlouhodobě udržovat dostupnost paliativní péče pro dětské pacienty v rámci celé České republiky. Jednou z hlavních priorit pracovní skupin je snaha o efektivní zajištění paliativní péče nejlépe v přirozeném prostředí dítěte a to i v terminálním stavu onemocnění. Dalším úkolem je zajištění kontinuálního vzdělávání odborníků na poli dětské paliativní péče.

Jednací řád ke stažení (PDF)

Kapacita Druhé konference dětské paliativní péče byla naplněna

Zveřejněno: 21. října 2016 | pediatrie vzdělávání

Dovolujeme si oznámit, že kapacita konference již byla naplněna. Můžete se i nadále přihlásit jako náhradnící vyplněním tohoto formuláře. Více informací najdete na stránce www.detsky-hospic.cz.

Druhá konference dětské paliativní péče v ČR

Zveřejněno: 20. června 2016 | vzdělávání

termín: 30. 11. 2016 – 01. 12. 2016

Místo: HUB Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-S HUB Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-Smíchovmíchov

Garant: MUDr. Mahulena Mojžíšová

Cena: 600 Kč

 

Obecně prospěšná společnost TŘI a Pracovní skupina dětské paliativní péče při ČSPM uspořádá ve dnech 30.11. – 1.12.2016 již Druhou konferenci dětské paliativní péče v ČR.

Cílem konference je pokračovat v diskuzi o dětské paliativní péči a navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami. Témata dětské paliativní péče budou uchopena ze tří pohledů: organizačně-finančního, zdravotního a psychospitiruálního.

Zváni jsou nejen profesionálové z řad paliativní péče, ať už se věnují sociální nebo zdravotní péči, ale i klienti, doprovázející rodiny, dobrovolníci, zástupci zdravotních pojišťoven i státních organizací, včetně ministerstev a parlamentu.

Účastnický poplatek: 600,- Kč při platbě do 30.10. (po termínu bude poplatek navýšen na 1.000,- Kč, na místě 1.500,-Kč)

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za realizační výbor konference

 

MUDr. Mahulena Mojžíšová
předsedkyně Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM, primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice a pediatr Cesty domů

a

Jiří Krejčí
tajemník Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM a ředitel TŘI, o.p.s.

 

Přihláška a více informací

Analýza právních aspektů péče o dětského pacienta v terminálním stadiu nemoci v prostředí mobilního hospice

Zveřejněno: 1. června 2016 | pediatrie

Analýza právních aspektů péče o dětského pacienta v terminálním stadiu nemoci v prostředí mobilního hospice – dokument v pdf.

Zpráva o dětské paliativní péči v únoru 2016

Zveřejněno: 1. června 2016 | pediatrie

Dětská paliativní péče je aktivní komplexní péčí o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte, zahrnující také poskytová- ní podpory rodině.

  • Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítě léčeno kurativně se zaměřením na diagnostikované onemocnění.
  • Zdravotníci musí zhodnotit a minimalizovat fyzické, psychické a sociální strádání dítěte.
  • Efektivní paliativní péče vyžaduje široký multiprofesní přístup, který zahrnuje i rodinu a využívá komunitní zdroje; tato péče může být úspěšně zajištěna i s limitovanými prostředky.
  • Péče může být poskytována v pobytových zařízeních, ve zdravotnických zařízeních i v domácím prostředí.

Číst více …