Druhá konference dětské paliativní péče v ČR

Zveřejněno: 20. června 2016 |

termín: 30. 11. 2016 – 01. 12. 2016

Místo: HUB Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-S HUB Praha, Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5-Smíchovmíchov

Garant: MUDr. Mahulena Mojžíšová

Cena: 600 Kč

 

Obecně prospěšná společnost TŘI a Pracovní skupina dětské paliativní péče při ČSPM uspořádá ve dnech 30.11. – 1.12.2016 již Druhou konferenci dětské paliativní péče v ČR.

Cílem konference je pokračovat v diskuzi o dětské paliativní péči a navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami. Témata dětské paliativní péče budou uchopena ze tří pohledů: organizačně-finančního, zdravotního a psychospitiruálního.

Zváni jsou nejen profesionálové z řad paliativní péče, ať už se věnují sociální nebo zdravotní péči, ale i klienti, doprovázející rodiny, dobrovolníci, zástupci zdravotních pojišťoven i státních organizací, včetně ministerstev a parlamentu.

Účastnický poplatek: 600,- Kč při platbě do 30.10. (po termínu bude poplatek navýšen na 1.000,- Kč, na místě 1.500,-Kč)

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za realizační výbor konference

 

MUDr. Mahulena Mojžíšová
předsedkyně Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM, primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice a pediatr Cesty domů

a

Jiří Krejčí
tajemník Pracovní skupiny dětské paliativní péče při ČSPM a ředitel TŘI, o.p.s.

 

Přihláška a více informací

Analýza právních aspektů péče o dětského pacienta v terminálním stadiu nemoci v prostředí mobilního hospice

Zveřejněno: 1. června 2016 |

Analýza právních aspektů péče o dětského pacienta v terminálním stadiu nemoci v prostředí mobilního hospice – dokument v pdf.

Zpráva o dětské paliativní péči v únoru 2016

Zveřejněno: 1. června 2016 |

Dětská paliativní péče je aktivní komplexní péčí o somatickou, psychickou a spirituální dimenzi nemocného dítěte, zahrnující také poskytová- ní podpory rodině.

  • Tato péče začíná v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračuje bez ohledu na to, zda je dítě léčeno kurativně se zaměřením na diagnostikované onemocnění.
  • Zdravotníci musí zhodnotit a minimalizovat fyzické, psychické a sociální strádání dítěte.
  • Efektivní paliativní péče vyžaduje široký multiprofesní přístup, který zahrnuje i rodinu a využívá komunitní zdroje; tato péče může být úspěšně zajištěna i s limitovanými prostředky.
  • Péče může být poskytována v pobytových zařízeních, ve zdravotnických zařízeních i v domácím prostředí.

Číst více …

Byla ustavena Pracovní skupina dětské paliativní péče

Zveřejněno: 3. června 2015 |

Pracovní skupina dětské paliativní péče vznikla v rámci České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na konci listopadu 2015 jako výsledek několikaměsíčního jednání zástupců z řad lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků a zdravotníků zajišťujících hospicovou péči, kteří naléhavě vnímají dlouhodobý problém nedostatečně zajištěné paliativní péče pro dětské pacienty v naší zemi.
Výbor České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na své schůzi dne 10.12.2015 tento záměr jednomyslně schválil a Pracovní skupinu tak oficiálně přijal pod ČSPM ČLS JEP.

Cílem pracovní skupiny je nejen vytvořit standardy pediatrické paliativní péče v ČR v souladu s celoevropskými guidelines, ale také v praxi zajistit a dlouhodobě udržovat její dostupnost v rámci celé republiky. Jednou z hlavních priorit Pracovní skupiny je proto snaha o efektivní zajištění paliativní péče nejlépe v přirozeném prostředí dítěte a to i v terminálním stavu onemocnění. Dalším velmi důležitým úkolem bude i zajištění kontinuálního vzdělávání odborníků na poli dětské paliativní péče.

Věříme, že nastavením efektivní spolupráce nejen s fakultními i regionálními nemocnicemi, ale i s praktickými pediatry a s mobilními i kamennými hospici, bude možné postupně zajistit komplexní paliativní péči pro potřebné děti na území celé naší republiky.

 

Prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

Předsedkyně Pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči při ČSPM JEP

Zprávu o stavu dětské paliativní péče v roce 2015 naleznete zde

 

 

První česká konference dětské paliativní péče

Zveřejněno: 7. října 2014 |

se uskuteční 13. a 14. listopadu 2014 v Praze v HUB Impact.

Jak již z názvu vyplývá, bude hlavním tématem konference péče o nevyléčitelně nemocné děti a jejich rodiny, která je v České republice dlouhodobě nepokryta. Zatímco léčebná péče o nemocné děti je dobře zajištěna, paliativní péče a dlouhodobá psychosociální podpora nevyléčitelně nemocných dětí a jejich rodin na mnoha místech chybí.

Cílem konference je otevřít diskuzi o dětské paliativní péči, navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami a zahájit tvorbu standardů péče. Budeme mluvit o tom, jak naplnit potřeby a očekávání rodin, které se vyrovnávají s blížící se ztrátou dítěte, jak nastavit potřebnou zdravotní i sociální péči, jak zajistit návaznost léčebné a paliativní péče. Konference je určena především odborné veřejnosti, tedy poskytovatelům hospicové paliativní péče, zdravotníkům a zástupcům svépomocných organizací zabývajících se problematikou nevyléčitelných onemocnění u dětí. Vítán je ale kdokoliv, koho dětská paliativní péče zajímá.

Konferenci organizuje obecně prospěšná společnost TŘI, provozovatel Hospice Dobrého Pastýře a poskytovatel domácí paliativní péče na Benešovsku a od podzimu také na Hořovicku.  Na přípravě konference se dále podílí Česká společnost paliativní medicíny, Česká pediatrická společnost, Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. V programovém výboru zasedají Nadační fond Klíček a Mobilní hospic Ondrášek, kteří se poskytování dětské paliativní péče již věnují, a rovněž pražský domácí hospic Cesta domů. Léčebnou péči reprezentují např. zástupci Kliniky dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice Motol a Kliniky dětské onkologie Brno. Mezi přednášejícími budou nejen odborníci z České republiky, ale i ze zahraničí, například z Německa či Anglie, kde existuje velmi dobrý systém dětské paliativní péče.

Konference je nedílnou součástí projektu „Domácí PALIATIVNÍ PÉČE pro DĚTI I.“, který finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví, a v jehož rámci vznikly také webové stránky www.detsky-hospic.cz. Na nich najdete aktuální informace k První české konferenci dětské paliativní péče, včetně možnosti registrovat se na konferenci.