Kurz Psychologie v paliativní medicíně  byl zrušen

Zveřejněno: 20. října 2020 |

Kurz Psychologie v paliativní medicíně  byl zrušen v termínu 21. 10. 2020 – 23. 10. 2020 byl zrušen. Omlouváme se za komplikace.

Dohoda s VZP a SZP nad podmínkami personálního zabezpečení MSPP pro 2021

Zveřejněno: 19. října 2020 | dokumenty Mobilní specializovaná paliativní péče MSPP

Dne 29. září 2020 se sešli zástupci VZP, SZP, FMH a pracovní skupiny MSPP při ČSPM ČLS JEP k jednání nad požadavky na personální obsazení mobilních hospiců v roce 2021. Snahou všech zúčastěných bylo a je rozvíjet mobilní paliativní péči, zvyšovat kvalitu již poskytovaných služeb a  dobře reagovat na zvyšující se poptávku po ambulantní péči (jde především o imobilní pacienty s potřebou paliativní péče, kteří mohou profitovat z jednorázového vyšetření lékařem specialistou v oboru paliativní medicína). Podrobnosti dohody týkající se mobilní paliativní péče i ambulantní péče poskytované domácími hospici pro rok 2021 naleznete v příloze. Jsme rádi, že došlo k dohodě a rozhodně oceňujeme možnost nasmlouvat ambulanci paliativní péče provozovanou mobilními hospici.

Zápis z jednání

Nulté číslo odborného časopisu Paliativní medicína

Zveřejněno: 12. října 2020 | časopis vzdělání

Právě vyšlo nulté číslo časopisu Paliativní medicína!

Členové ČSPM ho za několik dní najdou ve schránce a také účastníci kongresu ho mohou dostat – nezapomeňte si zkontrolovat e-mailovou schránku!
Najdete zde články ze všech specializací, které do paliativní péče patří. Sociální práce, psychologická podpora, symptomatická terapie úzkosti a další.
Hlavní řečník zrušené konference Dr. Andrej Michalsen, přispěl editorialem k překladu německých doporučení o nejlepším využití zdravotní péče v krizové situaci pandemie – určitě stojí za přečtení!

Chcete vědět o časopise více?

Napište redakční radě na paliativni.pece@gmail.com

Společné stanovisko ČSPM ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců k poslaneckému návrhu zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii

Zveřejněno: 25. srpna 2020 |

Poslanecký návrh usiluje o legalizaci eutanázie jako nástroje k řešení utrpení nevyléčitelně nemocných pacientů v závěru života. Výbor ČSPM a FMH je přesvědčen, že toto utrpení pacientů lze účinně zmírnit erudovanou paliativní péčí. Kvalitní paliativní péče ale není v současné době většině pacientů reálně dostupná. Zavést v této situaci do českého právního řádu a do klinické praxe možnost eutanázie a asistované sebevraždy proto považujeme za nezodpovědné a nepřijatelné. “Na pořadu dne” je systematický rozvoj dostupné paliativní péče ve všech segmentech zdravotního a sociálního systému.

Stanovisko ke stažení [PDF]

Seminář „Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění – díl 4.“

Zveřejněno: 18. února 2019 | pozvánka vzdělávání

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou MUDr. Davida Kasala a Ing. Aleše Juchelky na téma „Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění – díl 4.“ který se koná dne 20. února 2019 od 11.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 19 Praha 1, Malá Strana, Konírna, Šternberský palác.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti e-mailem: vz@psp.cz nebo tel.: 257 17 3346-8, 3352 Kapacita zasedací místnosti je limitována. Vstup je možný pouze s platným průkazem totožnosti.

Pozvánka ke stažení

Projekt MZ na podporu specializované paliativní péče v českých nemocnicích

Zveřejněno: 31. ledna 2019 |

MZ ČR zahájilo projekt na podporu specializované paliativní péče v českých nemocnicích. Na webu ministerstva zdravotnictví uveřejněna tisková zpráva o zahájení projektu na podporu rozvoje konziliárních týmů v nemocnicích. ČSPM je odborným garantem projektu a významně se podílí na jeho přípravě a realizaci. [Celá tisková zpráva]

Paliativní konziliární tým zajišťuje konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice. Zatímco v zahraničí tato forma převládá, v ČR začíná teprve vznikat. „Nemocnice akutní i následné péče jsou místem, kde se pacienti s pokročilými a závažnými onemocněními, tedy s potřebou paliativní péče, hojně vyskytují. Nemocnice jsou v ČR také nejčastějším místem, kde lidé prožívají poslední dny svého života a kde umírají. Nastává zde více než 60 % všech úmrtí. Je proto zcela zásadní, aby v nemocnicích byla paliativní péče systematicky dostupná,“ vysvětlil Ondřej Sláma, předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Celá tisková zpráva

Projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích získal odbornou podporu a čeká jej první ostrá zkouška

Společné stanovisko odborných společností

Pozvánka na odborný seminář

Zveřejněno: 23. ledna 2019 |

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který pořádá Fórum mobilních hospiců dne 19.2.2019 v Praze.  Bude zaměřený na sdílení novinek a informací, které byly prezentovány v prosinci 2018 v Salzburku na semináři Palliative Care in Neurology and Neuro-Oncology pořádaným Open Medical Institute – The American Austrian Foundation.  Bližší informace najdete na stránkách vzdelavani.paliativnimedicina.cz.

S přátelským pozdravem,
MUDr. Pavel SvobodaČeská společnost paliativní medicíny
a
Alena HábltováFórum mobilních hospiců

Konference o paliativní péči v nemocnicích programu Spolu až do konce

Zveřejněno: 13. března 2018 |

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na závěrečnou konferenci programu Spolu až do konce o nemocniční paliativní péči. Díky tomuto programu Nadačního fondu Avast 18 nemocnic z celé republiky v posledních dvou letech intenzivně rozvíjelo paliativní péči v rámci svých zařízení. Konference proběhne 24. 4. 2018 v hotelu Ambassador na Václavském náměstí v Praze. Budou zde představeny výsledky celého programu a také vize pro další rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích. Konference proběhne pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, které na program navázalo již několika vlastními dotačními tituly. Vedle zkušeností nemocnic zapojených do programu vystoupí na konferenci jako zvláštní host profesor James Tulsky z Harvard Medical School. Srdečně Vás zveme, podrobný program a možnost registrace najdete na tomto odkazu http://nadacnifond.avast.cz/konference.

Webinář Koncepce paliativní péče pro Kraj Vysočina

Zveřejněno: 17. ledna 2018 | pozvánka vzdělání vzdělávání

Dovolujeme si Vás pozvat na první letošní webinář Centra paliativní péče, věnovaný regionální koncepci paliativní péče v Kraji Vysočina. Naším hostem bude tentokrát MUDr. Ladislav Kabelka, PhD, krajský koordinátor pro paliativní péči v Kraji Vysočina a primář Mobilního hospice sv. Zdislavy v Třebíči. Více informací a přihlášky.
Za Centrum paliativní péče
Adam Houska

Webinář
Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Konference Nemocniční paliativní péče v Praze

Zveřejněno: 19. března 2017 |

Ve čtvrtek 13. 4. 2017 se v Praze uskuteční konference Nemocniční paliativní péče. Hlavním hostem konference bude profesor Anthony Back, onkolog ve Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu a přední světový expert v oblasti komunikace v medicíně a zejména tématu sdělování špatných zpráv.

Podrobný program konference a informace o registraci jsou uvedenyna http://nadacnifond.avast.cz/konference.