Seminář „Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění – díl 4.“

Zveřejněno: 18. února 2019 | pozvánka vzdělávání

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou MUDr. Davida Kasala a Ing. Aleše Juchelky na téma „Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění – díl 4.“ který se koná dne 20. února 2019 od 11.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 19 Praha 1, Malá Strana, Konírna, Šternberský palác.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti e-mailem: vz@psp.cz nebo tel.: 257 17 3346-8, 3352 Kapacita zasedací místnosti je limitována. Vstup je možný pouze s platným průkazem totožnosti.

Pozvánka ke stažení

Projekt MZ na podporu specializované paliativní péče v českých nemocnicích

Zveřejněno: 31. ledna 2019 |

MZ ČR zahájilo projekt na podporu specializované paliativní péče v českých nemocnicích. Na webu ministerstva zdravotnictví uveřejněna tisková zpráva o zahájení projektu na podporu rozvoje konziliárních týmů v nemocnicích. ČSPM je odborným garantem projektu a významně se podílí na jeho přípravě a realizaci. [Celá tisková zpráva]

Paliativní konziliární tým zajišťuje konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice. Zatímco v zahraničí tato forma převládá, v ČR začíná teprve vznikat. „Nemocnice akutní i následné péče jsou místem, kde se pacienti s pokročilými a závažnými onemocněními, tedy s potřebou paliativní péče, hojně vyskytují. Nemocnice jsou v ČR také nejčastějším místem, kde lidé prožívají poslední dny svého života a kde umírají. Nastává zde více než 60 % všech úmrtí. Je proto zcela zásadní, aby v nemocnicích byla paliativní péče systematicky dostupná,“ vysvětlil Ondřej Sláma, předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Celá tisková zpráva

Projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích získal odbornou podporu a čeká jej první ostrá zkouška

Společné stanovisko odborných společností

Pozvánka na odborný seminář

Zveřejněno: 23. ledna 2019 |

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který pořádá Fórum mobilních hospiců dne 19.2.2019 v Praze.  Bude zaměřený na sdílení novinek a informací, které byly prezentovány v prosinci 2018 v Salzburku na semináři Palliative Care in Neurology and Neuro-Oncology pořádaným Open Medical Institute – The American Austrian Foundation.  Bližší informace najdete na stránkách vzdelavani.paliativnimedicina.cz.

S přátelským pozdravem,
MUDr. Pavel SvobodaČeská společnost paliativní medicíny
a
Alena HábltováFórum mobilních hospiců

Konference o paliativní péči v nemocnicích programu Spolu až do konce

Zveřejněno: 13. března 2018 |

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na závěrečnou konferenci programu Spolu až do konce o nemocniční paliativní péči. Díky tomuto programu Nadačního fondu Avast 18 nemocnic z celé republiky v posledních dvou letech intenzivně rozvíjelo paliativní péči v rámci svých zařízení. Konference proběhne 24. 4. 2018 v hotelu Ambassador na Václavském náměstí v Praze. Budou zde představeny výsledky celého programu a také vize pro další rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích. Konference proběhne pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, které na program navázalo již několika vlastními dotačními tituly. Vedle zkušeností nemocnic zapojených do programu vystoupí na konferenci jako zvláštní host profesor James Tulsky z Harvard Medical School. Srdečně Vás zveme, podrobný program a možnost registrace najdete na tomto odkazu http://nadacnifond.avast.cz/konference.

Webinář Koncepce paliativní péče pro Kraj Vysočina

Zveřejněno: 17. ledna 2018 | pozvánka vzdělání vzdělávání

Dovolujeme si Vás pozvat na první letošní webinář Centra paliativní péče, věnovaný regionální koncepci paliativní péče v Kraji Vysočina. Naším hostem bude tentokrát MUDr. Ladislav Kabelka, PhD, krajský koordinátor pro paliativní péči v Kraji Vysočina a primář Mobilního hospice sv. Zdislavy v Třebíči. Více informací a přihlášky.
Za Centrum paliativní péče
Adam Houska

Webinář
Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Konference Nemocniční paliativní péče v Praze

Zveřejněno: 19. března 2017 |

Ve čtvrtek 13. 4. 2017 se v Praze uskuteční konference Nemocniční paliativní péče. Hlavním hostem konference bude profesor Anthony Back, onkolog ve Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu a přední světový expert v oblasti komunikace v medicíně a zejména tématu sdělování špatných zpráv.

Podrobný program konference a informace o registraci jsou uvedenyna http://nadacnifond.avast.cz/konference.

Pozvánka na mezinárodní konferenci Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe

Zveřejněno: 24. října 2016 | pozvánka vzdělávání

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE vás zve na mezinárodní konferenci s názvem „Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe„, která se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016 od 10 hod. (registrace od 9.30) v prostorách Poslanecké sněmovny, místnost č. 205, 2. patro (Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana (viz mapa). Konferencí bude provázet paní Táňa Fischerová. Na konferenci vystoupí přední zahraniční a čeští odborníci na problematiku rodinné péče. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím registračního formuláře. Účast na konferenci je zdarma.

Pozvánka a program ke stažení

 

Česká společnost paliativní medicíny

Zveřejněno: 18. dubna 2016 |

Paliativní medicína se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického – celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav. Číst více …

Paliativní péče – kvalitní život v nemoci

Zveřejněno: 18. dubna 2016 |

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče – vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.

Číst více …

Oznámení o úmrtí profesora Křivohlavého

Zveřejněno: 29. prosince 2014 |

Vážení kolegové, milí přátelé.

Věnujte prosím se mnou vzpomínku člověku, který nejen svojí osobností, ale také svým dílem je více než hoden tohoto jména.

Pana profesora Křivohlavého jsem měl možnost poznat osobně v počátku své „paliativní“ dráhy a jeho osobnost, lidství a dílo mě zásadním způsobem ovlivnily v postoji k nemocným i jejich blízkým.

27. 12. 2014 pan profesor zemřel ve věku nedožitých 90 let.

Oznámení o úmrtí naleznete zde.

Budeme na Vás vzpomínat, pane profesore. Děkujeme za vše, co jste pro lidi vykonal.

 

V úctě

Ladislav Kabelka