Konference o paliativní péči v nemocnicích programu Spolu až do konce

Zveřejněno: 13. března 2018 |

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na závěrečnou konferenci programu Spolu až do konce o nemocniční paliativní péči. Díky tomuto programu Nadačního fondu Avast 18 nemocnic z celé republiky v posledních dvou letech intenzivně rozvíjelo paliativní péči v rámci svých zařízení. Konference proběhne 24. 4. 2018 v hotelu Ambassador na Václavském náměstí v Praze. Budou zde představeny výsledky celého programu a také vize pro další rozvoj paliativní péče v českých nemocnicích. Konference proběhne pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, které na program navázalo již několika vlastními dotačními tituly. Vedle zkušeností nemocnic zapojených do programu vystoupí na konferenci jako zvláštní host profesor James Tulsky z Harvard Medical School. Srdečně Vás zveme, podrobný program a možnost registrace najdete na tomto odkazu http://nadacnifond.avast.cz/konference.

Webinář Koncepce paliativní péče pro Kraj Vysočina

Zveřejněno: 17. ledna 2018 | pozvánka vzdělání vzdělávání

Dovolujeme si Vás pozvat na první letošní webinář Centra paliativní péče, věnovaný regionální koncepci paliativní péče v Kraji Vysočina. Naším hostem bude tentokrát MUDr. Ladislav Kabelka, PhD, krajský koordinátor pro paliativní péči v Kraji Vysočina a primář Mobilního hospice sv. Zdislavy v Třebíči. Více informací a přihlášky.
Za Centrum paliativní péče
Adam Houska

Webinář
Kurz probíhá pouze online formou webináře. Registrovaní účastníci obdrží informace o vstupu do webového rozhraní v předstihu e-mailem. Pro účast je třeba stabilní připojení na internet (obvyklá rychlost českých domácností je zcela dostatečná). Účastníci mají možnost sledovat živý přenos přednášky a také se zapojit do diskuse pomocí chatu.

Vzhledem k omezené kapacitě webináře prosíme více zájemců z jedné organizace, aby se hlásili pokud možno jako skupina, která bude moci sledovat webinář z jednoho počítače. Tím umožníme účast více zájemcům. Děkujeme!

Konference Nemocniční paliativní péče v Praze

Zveřejněno: 19. března 2017 |

Ve čtvrtek 13. 4. 2017 se v Praze uskuteční konference Nemocniční paliativní péče. Hlavním hostem konference bude profesor Anthony Back, onkolog ve Fred Hutchinson Cancer Research Center v Seattlu a přední světový expert v oblasti komunikace v medicíně a zejména tématu sdělování špatných zpráv.

Podrobný program konference a informace o registraci jsou uvedenyna http://nadacnifond.avast.cz/konference.

Pozvánka na mezinárodní konferenci Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe

Zveřejněno: 24. října 2016 | pozvánka vzdělávání

Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE vás zve na mezinárodní konferenci s názvem „Nástroje a možnosti podpory pečujících v ČR a zahraničí: teorie a praxe„, která se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016 od 10 hod. (registrace od 9.30) v prostorách Poslanecké sněmovny, místnost č. 205, 2. patro (Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana (viz mapa). Konferencí bude provázet paní Táňa Fischerová. Na konferenci vystoupí přední zahraniční a čeští odborníci na problematiku rodinné péče. V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím registračního formuláře. Účast na konferenci je zdarma.

Pozvánka a program ke stažení

 

Česká společnost paliativní medicíny

Zveřejněno: 18. dubna 2016 |

Paliativní medicína se zabývá léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz se snahou o dosažení nejlepší možné kvality jejich života. Snaží se respektovat individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost ve všech 4 základních rozměrech holistického – celostního pohledu (biologický, psychologický, sociální, spirituální). Tento typ léčby lze poskytovat v různých prostředích s ohledem na potřeby nemocného a jeho celkový stav. Číst více …

Paliativní péče – kvalitní život v nemoci

Zveřejněno: 18. dubna 2016 |

Česká společnosti paliativní medicíny ČSL JEP nabízí prostor pro celkovou kultivaci paliativní medicíny v Česku.

Rozsah palitivní problematiky je velmi široký. Jednak zahrnuje mnoho lékařských oborů, které spolupracují na péči o nevyléčitelně nemocné. Dále také ošetřovatelskou problematiku, která je v mnoho ohledech specifická, a pak oblast psychologie, sociální práce a spirituálních a etických otázek.

Česká společnost paliativní medicíny (ČSPM) má jedinečnou příležitost zlepšít podmínky pro realizaci paliativní péče – vzděláváním odborníků, strukturou poskytování péče a všeobecnou edukací občanů o zákonných možnostech léčby a péče v těžkém zdravotním stavu.

Číst více …

Oznámení o úmrtí profesora Křivohlavého

Zveřejněno: 29. prosince 2014 |

Vážení kolegové, milí přátelé.

Věnujte prosím se mnou vzpomínku člověku, který nejen svojí osobností, ale také svým dílem je více než hoden tohoto jména.

Pana profesora Křivohlavého jsem měl možnost poznat osobně v počátku své „paliativní“ dráhy a jeho osobnost, lidství a dílo mě zásadním způsobem ovlivnily v postoji k nemocným i jejich blízkým.

27. 12. 2014 pan profesor zemřel ve věku nedožitých 90 let.

Oznámení o úmrtí naleznete zde.

Budeme na Vás vzpomínat, pane profesore. Děkujeme za vše, co jste pro lidi vykonal.

 

V úctě

Ladislav Kabelka

Momentky z kongresu EAPC 2013 Praha

Zveřejněno: 1. června 2013 | Média vzdělávání

30.5.-2.6. se v Praze uskutečnil dlouho očekávaný Kongres Evropské společnosti pro paliativní medicínu EAPC 2013 Prague. Jednalo se o největší setkání „paliativců“ z celého světa s účastí přesahující 3000. Zde přinášíme několik momentek z tohoto jedinečného setkání.

img-19_0

V rámci prvního dne workshopů přednášel prof. Frank Ferris (USA) o vedení (Leadership) pracovníků nejen v PM.

 

img-35_0

Na zahajovcím ceremoniálu přivítal všechny účastníky předseda ČSPM MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

 

img-36_0

Zahajovací ceremoniál poctil svou návštevou i ministr zdravotníctní Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.

 

img-64_0

 

img-48_0

Kuloáry kongresového centra nabídly možnost pro navázání nové spolupráce ba i nových přátelství.

 

img-7_0

Po většině přednášek následovala živá diskuze.

 

img-49_0

Český koutek pod Pražským hradem.

 

Mnohé z fotek se nám sem již nevešly. Pro ty z Vás, kteří chtějí vidět více fotografií jsme připravili fotogalerii zde.

Národní onkologický program

Zveřejněno: 22. dubna 2013 | dokumenty

Česká onkologická společnost uveřejnila novou aktualizovanou verzi Národního onkologického programu (NOP).Jedná se o koncepční dokument, ze kterého by měli vycházet tvůrci zdravotní politiky v oblasti prevence a léčby nádorových nemocí. Jsme velmi potěšeni, že je v tomto strategickém dokumentu uvedena také problematika paliativní péče. Mezi úkoly je zde uvedeno:

„Podporovat budování sítě ambulantních, lůžkových a domácích zařízení paliativní péče. Integrovat paliativní péči do činnosti KOC i onkologických pracovišť mimo tato centra“.

Celý text Národního onkologického programu naleznete zde.

Zpráva o ustavení a počáteční činnosti Katolické asociace nemocničních kaplanů v České republice

Zveřejněno: 15. dubna 2013 | dokumenty

MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, PhDr. Marta Hošťálková, Th.D.

Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice byla slavnostně ustavena 2. října 2012 na Velehradě za účasti zástupců České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Asociace nemocničních kaplanů.

Součástí ustavujícího jednání byly volby členů výboru a revizní komise. Předsedou katolické asociace se stal MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik, místopředsedou P. ThLic. Leo Zerhau, Th.D., sekretářkou PhDr. Marta Hošťálková, Th.D. a pokladníkem P. ThLic. Václav Tomiczek. Dalšími členy výboru jsou P. Dr. Vojtěch Eliáš, Th.D. a MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA.

V čele revizní komise stanul Ing. Miroslav Šot, který za svou sekretářku jmenoval Mgr. Hanu Stejskalovou; třetím zvoleným členem tohoto kontrolního orgánu je P. ThLic. Mgr. Mgr. Jaroslaw Furtan.

Katolická asociace nemocničních kaplanů sdružuje nemocniční kaplany a dobrovolníky v pastorační péči ve zdravotnictví ustanovené Římskokatolickou a Řeckokatolickou církví ke službě nemocným a odborníky, např. konzultanty, supervizory, odborné poradce/garanty v oblasti pastorační péče ve zdravotnictví, teology aj.

Působí na celostátní úrovni v souladu s Dohodou o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví v České republice uzavřenou 20. 11. 2006 a jejím Dodatkem č. 1 z 12. 12. 2011.

 

Katolická asociace nemocničních kaplanů sleduje svou činností:

  • podporu odborného i osobnostního růstu, včetně konzultační pomoci a supervize, poskytovatelů pastorační péče ve zdravotních a sociálních službách;
  • prosazování pastorační péče jako integrální součásti komplexní zdravotnické péče;
  • zapojení nemocničních kaplanů do zdravotnických týmů;
  • spolupráci s církevními autoritami Katolické církve, zvláště v oblasti vzdělávání nemocničních kaplanů;
  • poskytování konzultační pomoci zařízením zdravotních a sociálních služeb, rovněž církevním a státním orgánům při vypracování zásad pro poskytování pastorační péče na národní úrovni tak, aby byl brán náležitý zřetel na evropská doporučení;
  • pořádání odborných konferencí;
  • spolupráci se vzdělávacími institucemi, jejichž působení se dotýká poslání a cílů asociace, s katolickými i ekumenickými organizacemi obdobného zaměření na národní i mezinárodní úrovni.

 

Katolická asociace nemocničních kaplanů doporučuje v tomto roce k účasti pracovníků ve zdravotnictví následující aktivity:

  •  na republikové nebo oblastní úrovni

 

Termín Aktivita Místo konání Pořadatel
22. 4. II. celorepublikové setkání
nemocničních kaplanů
Rajhrad Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR

a další

3. – 4. 5. V. brněnské bioetické dny:
Ochrana počínajícího života
Brno Moravskoslezská křesťanská akademie

Kolegium katolických lékařů

Diecézní charita Brno

Bioetické centrum Hippokrates

Rada pro bioetiku ČBK

11. 5. VIII. ročník Setkání křesťanských zdravotníků
v Nemocnici Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
Praha Kongregace

Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského

20. – 23. 6. Duchovní obnova pro zdravotníky
a pracovníky charity
Vranov
u Brna
Duchovní centrum
sv. Františka z Pauly
22. 6. Třetí pouť lékařů a zdravotníků Svatý Hostýn Kolegium katolických lékařů

Arcibiskupství olomoucké

25. – 28. 7. Exercicie pro lékaře a zdravotníky Velehrad Poutní a exerciční
dům Stojanov
Říjen 2013 XIV. ročník

Bioetická konference

Olomouc Moravskoslezská křesťanská akademie

Etická komise FN Olomouc

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

29. 9. – 3. 10. IX. formačně vzdělávací setkání nemocničních kaplanů Velehrad Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR

a další

 

  • na lokální úrovni

 

Únor 2013 Slavení Světového dne nemocných
Říjen 2013 Setkání pracovníků ve zdravotnictví u příležitosti
sv. Lukáše, patrona lékařů

 

 

Kontakt na Katolickou asociaci nemocničních kaplanů v ČR:

PhDr. Marta Hošťálková, Th.D.

Arcibiskupství olomoucké

Wurmova 562/9, pošt. schránka 193

771 01 Olomouc

E-mail: sekretariat.kank@seznam.cz