Paliativní péče na rádiu Classic FM

Zveřejněno: 13. října 2012 | Média

Ukázky pochází z připravovaného dvacetidílného cyklu rádia Classic FM

O paliativní léčbě, který se bude vysílat na frekvenci 98,7 (Praha a okolí) a na internetu na stránkách www.classicfm.cz od ledna roku 2013. Garantem cyklu je MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Jako upoutávku k poslechu tohoto cyklu nabízíme ukázky ke stažení, postupně budou přibývat další.

 1. díl   zde  Úvodní část s Dr. Ladislavem Kabelkou, Prof. Jiřím Vorlíčkem a Dr. Ondřejem Slámou (mp3 17MB)
 2. díl   zde  Místo paliativní medicíny ve veřejném zdravotnictví (mp3 16MB)
 3. díl   zde  Paliativní péče jako základní lidské právo (mp3 15MB)
 4. díl
 5. díl
 6. díl   zde  Umění doprovázet, Dr. Marie Svatošová (mp3 22MB)
 7. díl   zde  Co je hospic, Ing. Jakub Forejt (mp3 17MB)
 8. díl
 9. díl
 10. díl
 11. díl   zde  Mobilní paliativní péče, Martina Špinková (mp3 19MB)
 12. díl
 13. díl
 14. díl
 15. díl   zde Komunikace v paliativní péči, Dr. Dagmar Palasová (mp3 21MB)
 16. díl
 17. díl
 18. díl   zde  Praktický lékař a paliativní medicína, Dr. Martina Mašátová (mp3 23MB)
 19. díl   zde  Eutanasie, Dr. Marek Vácha (mp3 17MB)

Za poskytnutí ukázek děkujeme šéfredaktorovi rádia Classic FM Ivanu Dlaskovi.

Život na konci života

Zveřejněno: 10. září 2012 | pozvánka

pozvánka na promítání filmu

V rámci Světového dne hospicové a paliativní péče Vás Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, Hospic sv. Josefa v Rajhradě a Hospic sv. Alžběty v Brně

 srdečně zve na veřejné promítání filmu:   ŽIVOT NA KONCI ŽIVOTA

V rámci Světového dne hospicové a paliativní péče

 

KDY:       PÁTEK 12.10. 2012 od 16 hod 

KDE:       V SÍDLE VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV, ÚDOLNÍ 39, BRNO

 

Life before Death (Život na konci života) je světově oceňovaný dokument
o pacientech v terminálním stádiu nevyléčitelných onemocnění. Uvádí příběhy lidí
z různých států světa, brání kvalitu života v nemoci a zasazuje se o důstojnější umírání. Očima pacientů a jejich rodin objevíme nám vlastní lidskost, skrze kterou můžeme nacházet smysl v péči o ty, které neumíme vyléčit. Uvidíme, co je trápí a jak málo jim dnešní na výkon orientovaná společnost rozumí. To se projevuje i mnoha nedostatky v péči, kterou dosavadní zdravotní a sociální systém pro tuto skupinu nemocných umožňuje v České Republice. Film ukazuje také na základní principy paliativní péče, stejně jako na skutečnost, že rozhodnutí ji poskytovat, leží na celé společnosti. Péče o potřeby nevyléčitelně nemocných je jedním ze základních lidských práv.

 

Film je určen studentům, laické i odborné veřejnosti, stejně jako zástupcům státní správy. Následovat bude diskuse se zástupci odborné veřejnosti, poskytovatelů péče v regionu a Úřadu ombudsmana.

 

Promítání filmu a následná diskuse proběhne pod záštitou ombudsmana JUDr. Pavla Varvařovského. Vstup zdarma. 

 

Pozvánka ke stažení zde

Mediální kampaň: Nebojme se zbytečně

Zveřejněno: 13. února 2012 | Média

Cesta domů za podpory společnosti Adastra nabídla veřejnosti trochu šokující spot, který od 6. února do konce března vysílá Česká televize.

https://www.youtube.com/watch?v=9ZCCADRcgVw

Kratičký spot sahá hluboko do našeho dětství, evokuje tajuplná rozpočítadla, která se krásně rýmovala, ale trochu nás při nich mrazilo. Proč? Nepokrytě vedle legrácek mluvila o smrti a my jsme nevěděli, co s ní. Teď nevíme ještě víc. Bojíme se jí, zatlačili jsme ji ze scény našeho života a do zákulisí se raději nedíváme. Ale ona tam stojí, připravena na svůj čas. Když pak přijde, nevíme si rady, co dělat, jak pečovat o své nejbližší, nevíme, jak spolu mluvit. Cesta domů přichází s kampaní Nebojme se zbytečně, aby pomohla situaci zlepšit.
Uvítáme jakýkoli Váš novinářský příspěvek ke kampani!

Text rozpočítadla:

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
ty opustíš tenhle svět.
Štěstí – neštěstí,
láska – manželství
kámen – vidle – motyka,
že se tě smrt netýká?

Spot režíroval Jan Krofta v produkci Partnership Pictures.

Překlady textů z projektu Innovations

Zveřejněno: 17. listopadu 2011 | dokumenty lékař Média vzdělávání

Dnes Vám přinášíme možnost přečíst si a zamyslet se nad články z periodika Innovations in End-of-life Care

Paliativní péče je místo, kde se setkává lékařství s etikou a obojí pak s osobní zkušeností či zralostí, která nenese značku žádné odbornosti. Je to cesta praxe, která patrně intenzivněji než jiné cesty vyžaduje celého člověka. Proto tolik otázek a tolik pokusů o odpovědi. Z poněkud jiného hlediska zakoušejí obtížnost paliativní péče všichni ti, kdo se pokoušejí najít pro ni správné místo ve zdravotním systému a ve společnosti vůbec. Osvědčený způsob, jak se pohybovat v náročném terénu, je podívat se, jak se s problémy vypořádali jinde. Platí to též v případě paliativní péče, se kterou mají v mnoha cizích zemích větší zkušenost než my. Nikdy ovšem nejde o hotový recept, protože v paliativní péči nelze najít návod na univerzální použití (jak ostatně zazní v několika předkládaných článcích), ale o příležitost podívat se na věc z různých úhlů a zamyslet se. To je hlavní důvod, proč Vám na tomto místě přinášíme články zahraniční provenience.

Články v češtině naleznete na našich stránkách zde.

Za poskytnutí překladů děkujeme občanskému sdružení Cesta domů a sponzorovi překladu Amgen Foundation. Články můžete také najít na stránkách www.umirani.cz

VIDEO: Výzvy a cíle paliativní péče

Zveřejněno: 10. září 2011 | Média vzdělávání

Přednáška prof. F. Ferrise z Univerzity v San Diegu pojednávající o výzvách a cílech paliativní péče. (angličtina)

 

Life before death – série dokumentů

Zveřejněno: 19. července 2011 | Média

Projekt formou 50 krátkých filmů přibližuje různé aspekty péče o pacienty v závěru života.

Od května 2011 je každý týden uveřejněn jeden nový film.

Celá série je ke zhlédnutí na  http://www.youtube.com/lifebeforedeathmovie#p/u/10/anH-Pz7qpq4

Projekt je realizován americkou nadací Lien Fundation ve spolupráci s IASP, Mayday Fundation, UICC a Institutem pro paliativní medicínu v San Diegu. Jednotlivé filmy přibližují celou problematiku péče v závěru života velmi informativním a přitom působivým způsobem.