Akreditace klinických pracovišť pro praktickou část specializační přípravy

Zveřejněno: 19. listopadu 2021 | Mobilní paliativní péče mz nemocniční paliativní péče

Pracovní skupina pro vzdělávání představuje manuál

„Jak získat akreditaci pro praktickou část specializační přípravy v nástavbovém oboru Paliativní medicína”,

který přehledně shrnuje nutné kroky v procesu akreditace. Věříme, že tento dokument pomůže klinickým pracovištím v lepší orientaci v problematice akreditace a podpoří zájem o její získání.

 

Další užitečné dokumenty:

 

Aktuální výzvy paliativní péče – online sympozium

Zveřejněno: 25. dubna 2021 |

Přinášíme Vám záznam úspěšného webináře České společnosti paliativní medicíny z prosince 2020, který byl vytvořen jako projekt s jehož pomocí se podařilo sdílet aktuální témata a nejnovější poznatky z paliativní péče i v době covidové, která tak málo přeje osobnímu sdílení informací.
Věříme, že si zhlédnutím pořízeného videa uděláte radost a rozšíříte obzory.
 
Program sympozia
1.blok – Covid-19 a paliativní péče
0:00:00 Zahájení – Martin Loučka
0:01:12 10 věcí, které byste měli vědět o covid-19 – Kateřina Rusinová
0:24:45 Doporučení ČSPM a Fóra mobilních hospiců ke covid-19 – Irena Závadová
0:46:48 Provoz hospice v době nouzového stavu – Karolína Pochmanová, Monika Marková
1:09:01 Diskuze
 
2. blok – Vybrané příspěvky
1:28:12 Klinické aspekty využití metadonu v paliativní péči – Ondřej Sláma
2:06:37 Zápis paliativní konzultace v dokumentaci: struktura, adresáti, autocenzura – Lucie Hrdličková, Michal Kouba
2:37:04 Návrh koncepce dětské paliativní péče – Mahulena Exnerová
3. blok – State of the art/ Představení 5 nejvýznamnějších studií v paliativní péči za uplynulý rok 3:01:20
3:02:52 Paliativní sedace u existenciálního utrpení – Kateřina Jirsová
3:20:53 Spouštěče pro časnou indikaci paliativní péče u pacientů s tumory – Karolína Vlčková
3:33:38 Asociace mezi porozuměním nemoci a plánováním péče v závěru života – Karolína Vlčková
3:45:28 Má paliativní intervence v domovech pro seniory potenciál snížit čas strávený na akutním lůžku? – Pavel Svoboda
3:58:54 Medicína založená na důkazech a efektivní zvládání bolesti u pacientů s pokročilými nádory – Zuzana Křemenová

Ceny ČSPM za rok 2020

Zveřejněno: 21. listopadu 2020 | ČSPM dokumenty sestra

Výbor ČSPM s radostí oznamuje, že i v letošním roce byla udělena Cena za významný přínos paliativní péči v České republice a Cena za příkladnou praxi v paliativní péči. Druhá jmenovaná byla navíc letos poprvé udělována ve třech jednotlivých kategoriích – lékař – zdravotní sestra – nelékařská profese.

Představujeme Vám letošní laureáty.

 

Cena za významný přínos paliativní péči v České republice v roce 2020

byla udělena panu profesoru Jiřímu Vorlíčkovi.

Profesor MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. patří mezi přední české onkology a zakladatele oboru paliativní medicína v ČR. Významně se zasadil o vznik ČSPM, atestačního oboru paliativní medicína, je autorem prvních učebních textů v oboru. Na svých působištích (IHOK FN Brno, MOÚ) kultivoval prohlubování paliativního přístupu a řada předních paliativních odborníků se začala věnovat paliativní medicíně i díky jeho podpoře.

 

Ceny za příkladnou praxi v paliativní péči v roce 2020

 

Cenu za příkladnou praxi v kategorii lékař získala MUDr. Helena Staňková.

Paní doktorka Staňková je vedoucí lékařkou multidisciplinárního týmu Domácího hospice Jordán, o.p.s., který pečuje o nevyléčitelně nemocné v oblasti města Tábor a přilehlého okolí. Paní doktorka se tak dlouhodobě podílí na rozvoji paliativní péče v tomto regionu svojí empatickou a erudovanou péči o nemocné a jejich rodiny, příkladným vedením týmu a mladších kolegů, pro které je vzorem. Úspěšně rozvíjí spolupráci mezi hospicem a nemocnicí.

V kategorii zdravotní sestra se laureátkou Ceny za příkladnou praxi stala Mgr. Kateřina Ledererová.

Paní magistra Ledererová je vedoucí sestrou Podpůrného a paliativního týmu FN Královské Vinohrady, na jehož zakládání se spolupodílela. Pro své dlouhodobé nasazení pro rozvoj paliativní péče v nemocnici, schopnost diplomaticky a efektivně rozvíjet spolupráci napříč klinikami a citlivou péči o nemocné a jejich rodiny si zaslouží nejen poděkování ale i ocenění ČSPM. Její neméně záslužnou rolí je péče o stážisty a vzdělávání jak na kurzech ELNEC, tak v rámci konferencí.

Mgr. Radka Alexandrová – laureátka Ceny za příkladnou praxi v kategorii nelékařská profese

Paní magistra Alexandrová je vedoucí psycholožkou v Masarykově onkologickém ústavu, kde podporuje multidisciplinární přístup k pacientům s pokročilým onkologickým onemocněním a k jejich rodinám. Současně se dlouhodobě věnuje edukační práci ve vzdělávání lékařů, psychologů a dalších odborníků, kteří pod jejím vedením získávají větší prostor k propojení psychoonkologie a paliativní péče.

 

Výbor ČSPM ČLS JEP děkuje všem laureátům za jejich zásluhy v oblasti paliativní péče.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

vědecký sekretář ČSPM

Kurz Management symptomů pokročilého onemocnění proběhne on-line

Zveřejněno: 4. listopadu 2020 |

Z důvodů mimořádných opatření v souvislosti s pandemií covid-19 se v současné době specializační kurzy nemohou uskutečnit prezenčně. Distanční výuka samozřejmě není plnohodnotnou náhradou prezenční výuky. Přesto bychom rádi umožnili atestační přípravu lékařům v oboru Paliativní medicína, proto se snažíme specializační kurzy, u kterých to z jejich podstaty je možné, připravit formou e-learningu. Nejbližším kurzem, který proběhne tímto způsobem, je kurz Management symptomů pokročilého onemocnění. Tento kurz bude možné zhlédnout v termínu 9.-22.11.2020 v čase, který Vám bude vyhovovat. Součástí kurzu jsou i on-line webináře. V případě Vašeho zájmu je stále možné se přihlásit.

XII. celostátní konference paliativní medicíny – zrušena

Zveřejněno: 12. května 2020 | vzdělávání

Vzhledem k usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 958 byla konference ČSPM plánovaná v termínu 9. – 10. 10. 2020 zrušena.

Věříme, že v příštím roce bude možné konferenci ČSPM uskutečnit. Bude se konat na stejném místě, tedy v Congress Center Parkhotel v Plzni, v termínu 15. – 16. října 2021.

Se stejnou intenzitou, s jakou jsme konferenci připravovali, teď pracujeme na minimalizaci škod pro všechny zúčastněné. Více informací naleznou přihlášení účastnící ve svých e-mailových schránkách nebo na webových stránkách konference. Děkujeme za pochopení a řadu hezkých zpráv, které jsme od Vás po ohlášení zrušení konference obdrželi. Tyto dny jsou náročné pro všechny z nás a my přejeme hodně sil, pevné zdraví a vše dobré i Vám.

Za organizační a programový výbor konference
Martin Loučka, Marek Uhlíř, Sára Víchová

Zrušení březnového termínu specializačního kurzu Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním

Zveřejněno: 10. března 2020 |

vzhledem k preventivním opatřením v souvislosti s šířením infekce COVID-19 jsme přistoupili k rozhodnutí zrušit březnový termín specializačního kurzu Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním.  

V současné době nejsme schopni odhadnout, jak se situace v rámci České republiky bude vyvíjet, náhradní termín kurzu Vám bude s dostatečným předstihem oznámen.
V případě příznivé situace bychom se snažili kurz vypsat před jarním termínem atestace z oboru Paliativní medicína.
Zaplacené registrační poplatky budou převedeny na nově vypsaný termín, případně budou na Vaši žádost vráceny v plné výši.

Děkujeme za pochopení,

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
garant kurzu

Kongres EAPC 2020

Zveřejněno: 18. prosince 2019 | pozvánka vzdělávání

Ve dnech 14. – 16. května se v italském Palermu uskuteční 11. světový výzkumný kongres Evropské asociace paliativní péče (https://eapcresearchcongress2020.eu). K aktivní účasti se přihlásily stovky odborníků z 55 zemí světa. Srdečně zveme členy ČSPM, aby se této inspirativní konference zúčastnili, díky členství naší společnosti v EAPC můžou členové ČSPM využít slevněnou registraci o 100, respektive 200 Euro.

Specializační vzdělávací kurzy

Zveřejněno: 13. března 2019 | ČSPM lékař pozvánka vzdělání vzdělávání

Dovolujeme si Vás pozvat na některý ze specializačních vzdělávacích kurzů, které Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP pořádá. Atestační kurzy se konají obvykle 1x ročně, vybrané kurzy mohou být vypsány častěji (zejména kurzy týkající se psychologie a komunikace v paliativní medicíně). Kompletní nabídku našich vzdělávacích akcí najdete odkaz. Nejbližším kurzem, který se koná v Brně ve dnech 20.-22.3.2019 je kurz Management bolesti u pacientů s pokročilým onemocněním, na kterém je ještě několik volných míst. Kurz je určen lékařům v přípravě na atestaci z paliativní medicíny a dále všem lékařům, kteří ve své praxi pečují o pacienty v pokročilých stádiích onkologických i neonkologických onemocnění. Formou přehledových přednášek a rozborem kazuistik se účastníci seznámí se zásadami komplexního hodnocení a s možnostmi farmakologické i nefarmakologické léčby nejčastějších bolestivých stavů. Program kurzu a možnost přihlášení je k dispozici zde.

Seminář „Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění – díl 4.“

Zveřejněno: 18. února 2019 | pozvánka vzdělávání

Dovolujeme si vás pozvat na seminář pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou MUDr. Davida Kasala a Ing. Aleše Juchelky na téma „Komplexní a podpůrná péče u vzácných onemocnění – díl 4.“ který se koná dne 20. února 2019 od 11.00 hodin v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 19 Praha 1, Malá Strana, Konírna, Šternberský palác.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti e-mailem: vz@psp.cz nebo tel.: 257 17 3346-8, 3352 Kapacita zasedací místnosti je limitována. Vstup je možný pouze s platným průkazem totožnosti.

Pozvánka ke stažení

Psychedelika: současný výzkum  a  léčebné využití v paliativní péči a terminálních stavech

Zveřejněno: 26. října 2018 | pozvánka vzdělávání

Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze si Vás dovoluje pozvat na přednášku Prof. MUDr. Jiří Horáček, PhD., FCMA: „Psychedelika: současný výzkum  a  léčebné využití v paliativní péči a terminálních stavech“.  Přednáška se koná 1.11.2018 ve 13:00, Charvátova síň III. interní kliniky VFN, U  Nemocnice 1, Praha 2.

Anotace: Výzkum psychedelik prochází v posledních letech renesancí po mnoha desetiletích kdy to neumožňovala regulační opatření. Ve formě  halucinogeny asistované psychoterapie mají tyto látky velmi nadějné  výsledky v ovlivnění těžkých psychických stavů, které prožívají  pokročile nemocní onkologičtí pacienti.  Jde o přístup, který vyžaduje  kritické zhodnocení a další výzkum, jaký probíhá například v Národním  ústavu duševního zdraví v Klecanech. Tým profesora Horáčka disponuje  zkušenostmi i zázemím, které umožňují bezpečné  podávání halucinogenů.

Zájemce o přednášku prosím o potvrzení účasti předem na e-mail:  michal.kouba@uhkt.cz (pro případnou změnu místnosti při větším zájmu)