Cena za příkladnou praxi v paliativní péči 2021 – nominace

Zveřejněno: 22. června 2021 |

Cena za příkladnou praxi České společnosti paliativní medicíny je udělována již druhým rokem ve více kategoriích – zdravotní sestra/ lékař/ nelékařská profese.

Je určena těm, kteří svou příkladnou prací v oblasti specializované paliativní péče pomáhají zajišťovat komfort pacientům i jejich rodinám a dobrým příkladem motivují své okolí. Nominujte kolegy, kteří by si Cenu za příkladnou praxi zasloužili. Slavnostní udílení proběhne v září během celostátní konference v Plzni.

Vyplněný nominační list zasílejte do 15. srpna na e-mail: sara.vichova@paliativnimedicina.cz.

Děkujeme.