ČSPM hledá vedoucí(ho) kanceláře

Zveřejněno: 4. února 2019 | ČSPM inzerát práce

Česká společnost paliativní medicíny vypisuje výběrové řízení na administrativně-projektovou posilu v pozici vedoucí(ho) kanceláře na poloviční úvazek.

Koho a na co hledáme?

Je nás devět a společně tvoříme výbor odborné společnosti. Naší expertízou je paliativní péče, medicína, máme svá zaměstnání na plné úvazky. Potřebujeme k sobě někoho, kdo by naši práci udržel pohromadě, uměl plánovat, shromažďovat názory a stanoviska, sumírovat je, držet úkoly, navrhovat postupy a iniciativně plnit úkoly, které z naší diskuse vyplynou. Bude to hodně samostatná pozice, protože jako celek se osobně sejdeme zhruba jednou za šest týdnů.

Potřebujeme tedy někoho, kdo se neostýchá, je iniciativní a samostatný, přemýšlí projektově. Když neví, jak dál, nečeká na instrukce, ale další postup nám sám navrhne. Neměl by se děsit čísel, excelu, rozpočtu, ani komunikace s úřady a podatelnami. Někoho, kdo má základní pracovní znalost angličtiny a vystudoval VŠ. Orientace ve zdravotnictví je výhodou, ale ne podmínkou.

Přikládáme i předpokládanou náplň práce. Poctivě jsme sepsali všechny činnosti přicházející v průběhu roku v úvahu, ale neočekáváme, že jim bude potřeba věnovat více času než odpovídá polovičnímu úvazku. Většina z nich se navíc dá dělat v čase a místě, které se budou hodit Vám a není třeba je sledovat každodenně.

Jste to vy? Těšíme se na vás! Budeme od vás ale pro začátek hned něco chtít. A sice:

 1. vaše CV (nebo adresu profilu na LinkedIn)
 2. krátký mail s popisem vaší motivace a kontakty na dvě osoby, které o vás mohou podat referenci
 3. Modelový úkol 1: v prosinci 2020 proběhne mezinárodní vědecká konference hospicové a paliativní péče v Sydney. Tři členové výboru se jí chtějí účastnit, jeden z nich jako aktivní přednášející, další 2 jako posluchači. Finanční prostředky spojené s účastí na konferenci (včetně cestovních výloh) můžete žádat formou grantu. Sestavte hrubý rozpočet na tuto akci a napište anglicky text e-mailu s objednávkou ubytování.
 4. Modelový úkol 2: navrhněte zápis z porady v klubovně Rychlých šípů (zde, stopáž od jedenácté do třinácté minuty)
 5. To vše nám pošlete na adresu cspm.cls.jep@gmail.com do 26.2. 2019

Časově: uzávěrka přihlášek 26. února, pohovory s vybranými uchazeči 6. března, nástup od dubna až května podle možností uchazeče.

Finančně: nástupní mzda 15.000 Kč měsíčně. Pokud jste projekťák na volné noze a preferujete práci jako OSVČ, ozvěte se nám také.

Za výbor ČSPM Ondřej Sláma, Irena Závadová, Marek Uhlíř

Předpokládaná náplň práce pro vedoucí(ho) kanceláře

Každodenní “běh firmy”:

 • Obsluhuje kontaktní telefon, e-mailovou adresu, datovou schránku.
 • Spravuje databázi kontaktů – odborníci, novináři, politici, úředníci, poskytovatelé, členové, účastníci vzdělávacích akcí, členové sekcí.
 • Úzce spolupracuje s kolegyní v Brně (0,5 úvazek, DPČ), která má na starosti vzdělávací kurzy pro lékaře, atestační kurzy a komunikaci směrem k ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně) a vedení účetnictví ČSPM; je jejím nadřízeným.

Směrem k výboru:

 • Svolává jednání výboru, zajišťuje čas a místo, sbírá podněty pro program jednání, pořizuje zápis, vypořádává připomínky k zápisu, rozesílá zápis.
 • Samostatně plní jednorázové nebo krátkodobé úkoly, které vyplynou z jednání výboru a nevyžadují erudici v paliativní problematice.
 • Eviduje úkoly, které vyplynuly z jednání výboru pro členy výboru nebo revizní komise, jejich nositelům je případně připomíná, a na jednání výboru sumarizuje stav jejich plnění.

Záležitosti PR, prezentace ČSPM na veřejnosti:

Směrem k členům:

 • Koncipuje zpravodaj pro členy, průběžně schraňuje informace k zařazení do newsletteru, drží proces schválení newsletteru před odesláním, rozesílá.
 • Připravuje podklady k rozeslání členům
 • Vybírá zajímavé odkazy či články, které mohou být pro členy zajímavé

Směrem k veřejnosti:

 • Spravuje FB a web. Pravidelně kontroluje aktuálnost informací na webu, komunikuje s administrátorem webu. Odpovídá na označení na FB a na zprávy na webu.
 • Připravuje zajímavé odkazy na stránky či články v médiích
 • Připravuje prezentace ČSPM v médiích, komunikuje s médii

Nové projektové agendy:

 • Sleduje grantový kalendář a další grantové příležitosti
 • Vypracovává žádosti – ekonomická data, rozpočty, finalizování dokumentů, komunikace s ČLS JEP
 • Sleduje čerpání rozpočtu dle plánu
 • Komunikuje s poskytovatelem dotace
 • Zajišťuje publicitu – připravuje materiály (letáky, webové stránky, pozvánky, prezenční listiny, fotodokumentace, certifikáty, označení na akcích)
 • U některých projektů zajišťuje průzkumy trhu, porovnání a výběr nabídek
 • Vypracová DPP, DPČ
 • Zpracovává monitorovací zprávy + reakce na připomínky a podněty
 • U projektů s jiným administrátorem sleduje rozpočet v návaznosti na celkový rozpočet ČSPM