Jak se stát členem

Vážení kolegové,

svým členstvím v České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně můžete vyjádřit svou podporu a profesionální i osobní postoj k rozvoji paliativní péče v České Republice. Podpoříte také Národní program paliativní péče .

Vaše názory, postoje, zkušenosti a zpětnou vazbu potřebují pacienti, jejich blízcí i další kolegové. Sdílejte s námi společnou platformu k podpoře důstojného života s nevyléčitelnou nemocí.

V úctě

členové výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP


Chcete se stát členem ČSPM?

Vyplňte tento formulář a my Vás kontaktujeme a pomůžeme s přihláškou.


Zde si můžete stáhnout přihlášku do České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Jelikož je ČSPM součástí ČLS JEP, stanete se i Vy jejím členem. Poslání, cíle i stanovy ČLS JEP najdete na www.cls.cz.

Vyplněnou přihlášku pak doručte na adresu:

ČSPM ČLS JEP
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
 

Podmínkou členství je též placení členských příspěvků. Jejich letošní rozpis naleznete zde.

Rozesílání složenek na zaplacení členských příspěvků zajišťuje Oddělení členské evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.02-2426 6216, fax 02-2426 6212, e-mail: cle@cls.cz).