Jak se stát členem

Zde se můžete přihlásit do České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSPM ČLS JEP). Jelikož je ČSPM součástí ČLS JEP, stanete se i Vy jejím členem. Poslání, cíle i stanovy ČLS JEP najdete na www.cls.cz.

V přihlášce vyplníte jako odbornou společnost Česká společnost paliativní medicíny, případně též v poznámce i některou ze sekcí společnosti. Přihláška bude evidována na ČLS JEP a zaslána ke schválení výboru společnosti.

Rovněž si můžete přihlášku stáhnout.

Vyplněnou přihlášku pak doručte na adresu sídla společnosti:

ČSPM ČLS JEP
Žlutý kopec 7
656 53 Brno

Podmínkou členství je též placení členských příspěvků. Výše členských příspěvků.

Rozesílání složenek na zaplacení členských příspěvků zajišťuje Oddělení členské evidence ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2, tel.02-2426 6216, fax 02-2426 6212, e-mail: cle@cls.cz.