Kontakty

ČSPM je otevřena Vašim názorům a postřehům. Budeme rádi za zpětnou vazbu na webové stránky, ale i aktivity v oblasti odbornosti paliativní medicíny. Nebráníme se ani případné podpoře odborné společnosti finančními dary nebo konkrétní činností.

Sekretariát

ČSPM ČLS JEP
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
e-mail: info@paliativnimedicina.cz
www.paliativnimedicina.cz

Fakturační údaje

ČSPM je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), fakturační údaje proto odpovídají nadřízené složce.Tyto údaje se využívají pro fakturaci služeb, objednávky služeb a darování finančních prostředků.

ČLS JEP – ČSPM
Sokolská 31
120 26 Praha 2

tel.: 00420 224 266 201-4
fax: 00420 224 266 212
e-mail: czma@cls.cz

IČ: 00444359
DIČ: CZ00444359

číslo účtu: 500617613/0300 ČSOB, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4

www.cls.cz