Vize a cíle

Naše poslání

Kvalitativně a kvantitativně zlepšit poskytování paliativní péče v ČR. Systematizovat a zlepšovat paliativní postupy a implementovat je do každodenní klinické praxe. Zajistit paliativní gramotnost a dovednosti mezi klinickými pracovníky a informovanost mezi laiky. Skrze tuto snahu ovlivnit zdraví, nezávislost a kvalitu života nevyléčitelně nemocných lidí a jejich blízkých.

Naše vize

Každý občan ČR má mít možnost využívat erudovaného paliativného přístupu dle svého zdravotního stavu a místa poskytování péče s konečním cílem zlepšení celkové kvality a komfortu života.

Strategie dosahování naší vize

  1. Rozšíření odborných znalostí a zkušeností paliativní medicíny mezi klinické pracovníky formou vzdělávacích akcí a obecnou popularizací, významnou část představuje klinický a teoretický výzkum, který je nutné podpořit.
  2. Rozšířit počet zdravotních i nezdravotních pracovníků, kteří budou prosazovat základní principy paliativního přístupu při péči o nevyléčitelně nemocné a jejich blízké. Měli by také ovlivňovat veřejné mínění nebo vzdělanost populace.
  3. Vypracovat ucelený a motivační systém vzdělávání v paliativní medicíně, který by byl natolik otevřený a zároveň odborný, aby poskytoval dostatek vědeckých poznatků a zkušeností, ale i potřebnou motivaci absolventům.
  4. Poskytovat a představovat odborné stanovisko, strategie a politiky veřejným institucím a organizacím tak, aby byl podpořen systémový rozvoj paliativní medicíny v ČR.
  5. Zvýšit veřejnou angažovanost a společenskou citlivost pro péči o těžce nemocné a umírající lidi. Iniciovat a podílet se na mediálních kampaních a osvětových akcích.