Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR — doporučení ČSPM a STL ČLS JEP

Zveřejněno: 3. října 2021 |

Česká společnost paliativní medicíny ve spolupráci se Společností pro transfuzní lékařství vydala doporučení k problematice poskytování domácích transfuzí v kontextu paliativní péče. Text doporučení i průvodní slovo jednoho z autorů doporučení  – MUDr. Michala Kouby – je Vám nyní k dispozici zde na stránkách odborné společnosti.

 

Doporučení Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR

 

Průvodní text k doporučení:

Vážení kolegové,

zde zveřejněný text „ Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR“ vznikl ve snaze umožnit domácí podání transfuzních přípravků malé skupině nemocných, pro které je transfuzní podpora smysluplná a transport do nemocnice a někdy i hospitalizace nežádoucí. Doporučení bude publikováno také v časopise Paliativní medicína a v dalších českých odborných časopisech.

Po několika letech zvažování, zda je v České republice domácí podání transfuzí potřebné, nás k tvorbě doporučení vyzval kolega MUDr. Václav Trmač z oblastní charity v Tišnově sám ovlivněn klinickou zkušeností, kdy jeho pacientce možnost domácí transfuze významně scházela. Děkuji mu za to.

Přiložená doporučení jsou společným dílem ČSPM a STL (Společnosti pro transfuzní lékařství). Kolegům ze STL a zvláště potom panu předsedovi plk. MUDr. Miloši Bohoňkovi, Ph.D. děkujeme za skvělou spolupráci. Chápeme text doporučení jako první krok k jednání s dalšími odbornými společnostmi, pilotním projektům, jednání o úhradách a následně k možnosti podat transfuzi doma moudře vybraným pacientům.

Za autory doporučení

MUDr. Michal Kouba