Doporučené postupy nutriční péče u pacientů v onkologické paliativní péči

Zveřejněno: 8. března 2012 | dokumenty lékař

Stanovisko pracovní skupiny pro výživu ČSPM ČLS JEP.

Nutriční péče je důležitou součástí komplexní paliativní péče. Při rozhodování o přiměřené strategii nutriční podpory musíme vždy zohlednit pacientův aktuální klinický stav, předpokládanou prognózu přežití a pacientovo přání a preference.

 

Celou příručku ke stažení zde

 

MUDr. Milana Šachlová, Ph.D.,

doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.,

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.