Dotazník účastníka VIII. konference paliativní medicíny

Zveřejněno: 6. října 2016 | lékař sestra VIII. konference vzdělávání

Vážení účastníci konference, máme radost, že jste se zúčastnili 8.česko-slovenské konference paliativní medicíny v Brně.

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého anonymního hodnocení konference po stránce odborné i organizační. Vaše názory a hodnocení jsou pro nás důležité.

Dotazník najdete na adrese http://vzdelavani.paliativnimedicina.cz/dotaznik-2016/