ELNEC

Zveřejněno: 23. března 2011 | vzdělávání
V rakouském Salzburgu se ve dnech 30. 3. – 5. 4. 2008 konal mezinárodní kurz pro školitele v paliativní medicíně společnosti ELNEC (End-of-Life Nursing Education Consortium).

Stejný seminář se konal v loňském roce v JAR pro africké zdravotníky.

ELNEC je mimovládní organizace, založená v roce 2000 z prostředků 3,5letého grantu (2000-2003) od nadace Robert Wood Johnson Foundation. Na vzniku ELNEC se spolupodílely společnosti AACN – American Association of Colleges of Nursing  (Americká asociace odborných ošetř. škol), a COH – City of Hope (Město naděje). ELNEC má za úkol vzdělávat zdravotníky, především ošetřovatele, v paliativní péči a udělovat jim oprávnění šířit myšlenku humanizace umírání v odborné veřejnosti a v širší populaci.

Letošního kurzu se zúčastnilo 39 zdravotníků různých profesí (lékaři, sestry, pedagogové ve zdravotnictví, pracovníci ministerstva zdravotnictví) ze 17ti zemí východní Evropy. Cílem kurzu bylo zlepšit paliativní péči na pracovištích jednotlivých účastníků, v jejich městech, krajích, zemích.

Záměrem organizátorů bylo předat co nejvíc informací, zkušeností a učebních materiálů účastníkům kurzu, a tím šířit myšlenku paliativní péče a zvýšit úroveň kvalitní péče o umírající, o jejich rodiny a blízké.

Učební plán kurzu byl sestaven a prezentován předními americkými experty v oblasti paliativního ošetřovatelství. V Salzburgu přednášeli Nessa Coyle (onkologické ošetřovatelství), Betty Ferrell (vzdělávání a výzkum v ošetřovatelství), Kathleen Foley (léčba bolesti), Patrick Coyne (onkologie a klinické ošetřovatelství) a Judith Paice (hematologie, onkologie).

Program tvořil soubor přednášek, diskuzí a aktivit v malých skupinách. Součástí programu byla návštěva místního lůžkového hospice a exkurze na oddělení pro pacienty s roztroušenou sklerózou v salzburské nemocnici.

Kvalitní paliativní péče, poskytovaná vzdělaným a zároveň lidským multiprofesním týmem, si i díky ELNEC a dalším vzdělávacím aktivitám získává nové zastánce a nadšence mezi zdravotnickými profesionály, kterým není jedno, jak umíráme, a jsou ochotni se hospicovým ideám i praxi učit a pracovat s nimi.

Vážím si toho, že jsem se mohla účastnit kurzu ELNEC, který byl přínosný nejen pro mne osobně a mou práci v mobilní hospicové péči, ale také pro samotné šíření hospicové myšlenky v České republice. V Salzburgu by se kurz měl opět konat za tři roky, ucházet se o účast na tomto semináři všem plně doporučuji.

Kateřina Vilímková, zdravotní sestra Domácího hospice Cesta domů