III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Zveřejněno: 25. února 2011 | pozvánka vzdělávání

Určena lékařům i sestrám, kteří ve své praxi pečují o nevyléčitelně nemocné v hospicech, zařízeních akutní i následné péče, v ambulancích i u pacientů doma.

Konference se uskuteční 24.-25. listopadu 2011 v Olomouci. Zazní přehledové přednášky o léčbě nejčastějších symptomů a také o etických a organizačních aspektech paliativní péče. Odborný program rozšíří interaktivní tematické workshopy. Prostor bude pro přihlášená sdělení, letos zaměřená především na zajímavé kasuistiky a výzkumné práce s paliativní tematikou.

Letos poprvé bude konference dvoudenní. Cílem je rozšířit odborný program, ale také vytvořit příležitost k neformálnímu setkání všech, kdo se paliativní péčí zabývají. Česká společnost paliativní medicíny získala pro naše paliativní fórum pořádání evropského kongresu EAPC (Evropská asociace pro paliativní péči) v roce 2013 v Praze. III. česko-slovenská konference paliativní medicíny je vynikající příležitostí pokračovat v kultivaci české paliativní péče a pozvednout dále její úroveň také v rámci Evropy.

Přijměte naše pozvání.

Bližší informace a registrace zde

III. ČS konference PM

MUDr. Ondřej Sláma, PhD. – předseda vědeckého výboru, vědecký sekretář ČSPM

MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. – předseda ČSPM