Jednací řád pracovní skupiny pro dětskou paliativní péči

Zveřejněno: 1. února 2017 |

Pracovní skupina pro dětskou paliativní péči (dále jen pracovní skupina) vznikla v listopadu r. 2015. Skládá se ze zástupců z řad lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků a dalších profesionálů zajišťujících paliativní péči, kteří naléhavě vnímají dlouhodobý problém nedostatečně zajištěné paliativní péče pro dětské pacienty v naší zemi. V této chvíli se jedná o skupinu uzavřenou, noví členové tedy nejsou přijímáni.
Cílem pracovní skupiny je vytvoření otevřené Sekce dětské paliativní péče v rámci ČSPM (do roku 2017), vytvoření standardů pediatrické paliativní péče v ČR v souladu s celoevropskými guidelines a nastartování procesů, které by v praxi zajistily a pomohly dlouhodobě udržovat dostupnost paliativní péče pro dětské pacienty v rámci celé České republiky. Jednou z hlavních priorit pracovní skupin je snaha o efektivní zajištění paliativní péče nejlépe v přirozeném prostředí dítěte a to i v terminálním stavu onemocnění. Dalším úkolem je zajištění kontinuálního vzdělávání odborníků na poli dětské paliativní péče.

Jednací řád ke stažení (PDF)