Jednání o úhradách Mobilní specializované paliativní péče v ČR

Zveřejněno: 20. září 2012 | Legislativa
Již bezmála 10 let vedou přední paliativní odborníci četná jednání s Ministerstvem zdravotnictví a s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny o možnosti přiznání místa pro mobilní hospic v rámci našeho zdravotního systému a o možnosti úhrady péče lékařů a sester v něm pracujících ze zdravotního pojištění. Služba, díky níž mohou i pacienti s komplikovanými symptomy zůstat až do konce života s vysoce odbornou péčí doma, zatím v naší zemi regulérně možná není.A je jen otázkou sil a naděje těch, kteří ji na pár místech v ČR poskytují bez smlouvy s pojišťovnami, jak dlouho ještě vydrží ukazovat, že v nabídce zdravotních služeb pro nevyléčitelně nemocné existuje prázdný prostor mezi péčí v lůžkových zařízeních a péčí zajištěnou praktickým lékařem a agenturami home care. Tento prostor právě MSPP smysluplně a efektivně zaplňuje.

Jednání v uplynulém desetiletí byla složitá, můžete nahlédnout. Od roku 2012 je situace ale jiná: v Zákoně o zdravotních službách je zakotvena paliativní péče v domácím prostředí pacienta. V seznamu hraditelných výkonů jsou dva nové – první návštěva a práce paliativního specialisty u pacienta doma. Proto se výbor ČSPM obrátil na ředitele VZP, MUDr. Horáka, se žádostí o nastavení úhrad této péče ze zdravotního pojištění. Dopis doprovázelo stanovisko ČSPM k organizaci mobilní paliativní péče u nás. K dané problematice doporučujeme také k nahlédnutí Doporučení Rady ministrů EUChartu práv umírajících pacientů či návrh Koncepce paliativní péče v ČR. Dodržování lidských práv pacientů u nás se krátce věnuje Podnět pro Radu vlády pro lidská práva. Zajímavým doplňujícím materiálem může být nahlédnutí doVýzkumu veřejného mínění. Pokud Vás zajímají základní překážky a mýty, jimž se i po deseti letech musí při prosazování paliativní péče doma čelit, k dispozici je přehledná prezentace Mobilní hospic v ČR – mýty, realita, vyhlídky.

 

A zde již zmíněná korespondence. Dopisy mezi ČSPM a ředitelem VZP vcelku si můžete stáhnout i ve verzi pdf zde.