Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny – text k veřejné oponentuře

Zveřejněno: 30. května 2022 |

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v minulém roce začaly Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP spolupracovat na textu společného doporučení ohledně péče o pacienty v terminální progresi nevyléčitelného onemocnění v prostředí urgentní medicíny. Cílem dokumentu není nařizovat nebo zakazovat, ale umožňovat – tedy vytvořit takové systémové prostředí, v němž profesionálové v oboru urgentní medicína mohou – nemusí využívat základní principy paliativní péče bez nejistot, zda se pohybují v rámci péče lege artis.

Text má oporu v dalších doporučených postupech národních i mezinárodních a předpokládáme, že v budoucnu bude významně doplněn mezioborovým metodickým dokumentem, připravovaným na půdě ČLS JEP.

Dokument „Konsensuální metodický pokyn doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny“ byl připomínkován členy výborů obou odborných společností, přičemž bylo vypořádáno 56 připomínek. Veřejná oponentura dokumentu do 1. července 2022, a to prostřednictvím online formuláře pro strukturovaný sběr připomínek: https://forms.gle/gGtA5EBpBNJBxdfb7.

Děkujeme za spolupráci a máme naději, že tento dokument vytvoří prostředí větší jistoty při poskytování péče pacientům na pomezí urgentní a paliativní medicíny.

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., FESEM, za SUMMK ČLS JEP
Mgr. Marek Uhlíř, za ČSPM ČLS JEP