Konsensuální doporučení pro péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny

Zveřejněno: 26. září 2022 | Doporučení Mobilní paliativní péče

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP vydaly společné doporučení k péči o pacienty v terminálním stavu v podmínkách urgentní medicíny.

Editoři Jana Šeblová a Mgr. Marek Uhlíř, členové výboru SUMMK resp. ČSPM, představili doporučení a jeho záměr na XIII. celostátní konferenci paliativní medicíny jen pár dní po jeho schválení výbory obou společností.

Doporučení vzniklo jako důležitý výstup společného projektu Centra paliativní péče, z. ú. a ZZS HMP Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby a definuje dobrou praxi péče o paliativně relevantní pacienty v prostředí zdravotnických záchranných služeb a urgentních příjmů v nemocnicích.

 

Text konsenzuálního doporučení