KURZ: Multidisciplinární péče o pacienty s dysfagií při nádorech hlavy a krku

Zveřejněno: 31. října 2011 | vzdělávání

Dysfagický tým Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci se Společností klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (SKVIMP) a Asociací klinických logopedů ČR si vás dovolují pozvat na kurz: Multidisciplinární péče o pacienty s dysfagií při nádorech hlavy a krku

Akce bude probíhat pod odbornou garancí Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP a Asociace klinických logopedů ČR s ohodnocením kredity jako akce kontinuálního postgraduálního vzdělávání.

Pozvánka

Registrace již brzy na stránkách http://www.skvimp.cz/