Léčba bolesti a paliativní medicína

Zveřejněno: 15. dubna 2011 | lékař

Lékaři zabývající se léčbou pokročilých stadií onemocnění řeší celou škálu obtíží – symptomů u těžce nemocného pacienta v závěru jeho života. Jedním z nejčastějších symptomů v pokročilém stadiu onemocnění je právě bolest.

Bolest u člověka výrazně ovlivňuje jeho náladu a pohodu. Při bolesti člověk nemá radost ze života a ztrácí motivaci k životu i ke spolupráci při další léčbě. Neléčená bolest tak značně ovlivňuje možnost pohybu a pacient se posléze stává ležícím. S bolestí je spjatý vznik nechutenství, porucha příjmu potravy a správné výživy. Pacient s bolestí se tak postupně velmi často dostává do sociální izolace.

Bolest tedy nelze vnímat jako samostatnou jednotku, ale jako velmi důležitou složku celkového utrpení v závěru života. Celkovou bolest se nedaří většinou zcela odstranit. V současné době je více možností, jak bolest účinně mírnit a zlepšit tak špatnou kvalitu života nemocného.

Hlavním předpokladem úspěšné léčby bolesti je zjištění, co pacienta vlastně bolí. Na základě důkladného vyšetření je snaha o objasnění příčin bolesti. Bolesti mohou být vyvolány přímo progredujícím nádorovým procesem, avšak mohou vznikat při snahách spojených s diagnostikou nádorového procesu a nebo v souvislosti s prováděnou protinádorovou léčbou. V neposlední řadě však nemusí bolesti vůbec souviset s nádorovým procesem a mohou být pouze spojeny s pokročilým onemocněním. Proto je podrobné vyšetření pacienta paliativním lékařem základem pro další postup řešení bolestivého stavu.

Možností k léčbě bolestí je více. V začátcích vzniku bolesti jsou nejčastěji podávány různé formy analgetik ze skupiny nesteroidních antiflogistik. Je prokázáno, že v pokročilém stadiu onkologického onemocnění má až 70 % pacientů střední nebo silnou intenzitu bolestí. V paliativní medicině je proto snahou, aby byly tyto bolesti řádně léčeny a pacienovi poskytnuty všechny možnosti, jak bolesti ovlivnit.

V současné době máme k dispozici širokou škálu analgetik, jak v tabletové formě, tak v náplastích obsahujících silné opioidy. Nejdůležitější otázkou proto zůstává, jak silnou bolestí pacient trpí. Podle intenzity bolesti u pacienta se paliativní lékař rozhoduje, jaké analgetikum je pro pacienta nejvhodnější a v jaké formě by pacientovi mohlo nejlépe pomoci. Další podstatnou otázkou v léčbě bolesti je vznik průlomové – náhlé silné nečekané bolesti. I zde jsou možnosti, jak tuto průlomovou bolest ovlivnit.

Při léčbě bolesti se však nejedná pouze o podávání nějaké formy analgetik. Vzhledem k tomu, že bolest a dráhy bolesti výrazně souvisí s poruchou nálady, úzkostí a depresivnímy stavy, pomáhají při komplexní terapii bolesti ještě jiné typy léků, kterým říkáme koanalgetika.

Velmi důležitá v paliativní medicině je komplexní léčba terminálně nemocného pacienta zaměřená na důvěře a spolupráci všech zainteresovaných stran.

MUDr. Eva Hegmonová