NOMINACE NA CENU ZA PŘÍKLADNOU PRAXI V PALIATIVNÍ PÉČI

Zveřejněno: 24. srpna 2019 | ČSPM pozvánka
Nezapomeňte nominovat inspirativní osoby ze svého okolí na Cenu za příkladnou praxi v paliativní péči.
Více informací k nominaci zde.
Vyplněné nominační listy, prosím, zasílejte na sara.vichova@paliativnimedicina.cz nejpozději do 30. srpna 2019.