Oddělení podpůrné a paliativní péče Fakultní nemocnice Hradec Králové hledá nového lékaře/lékařku

Zveřejněno: 31. srpna 2022 |

Přinášíme Vám pracovní nabídku na pozici lékaře/lékařky.

Podrobnosti pracovní nabídky:

Na akreditované pracoviště Oddělení podpůrné a paliativní péče Fakultní nemocnice Hradec Králové hledáme nového lékaře/lékařku.
Oddělení podpůrné a paliativní péče zastřešuje činnost konziliárního nemocničního týmu podpůrné a paliativní péče a také poskytuje ambulantní paliativní péči. Naše činnost je založena na multidisciplinární týmové spolupráci. Staráme se o pacienty s nevyléčitelným onemocněním a jejich blízké. Poskytujeme podporu v různých fázích nemoci, doprovázíme na konci života a poskytujeme
péči pozůstalostní, pro rodiny a blízké nemocných.

Co budete pro tuto pozici potřebovat?

• magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství

• atestaci v jednom z těchto oborů:

anesteziologie a intenzivní medicína nebo dětské lékařství nebo endokrinologie a diabetologie nebo gastroenterologie nebo geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo hematologie a transfuzní lékařství nebo chirurgie nebo infekční lékařství nebo kardiochirurgie nebo kardiologie nebo klinická onkologie nebo nefrologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku nebo pediatrie nebo pneumologie a ftizeologie nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo psychiatrie nebo radiační onkologie nebo revmatologie nebo urgentní medicína nebo urologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství

• zájem o paliativní medicínu

• zájem o výzkumnou a výukovou činnost

• osobnostní předpoklady pro týmovou spolupráci

• dobré komunikační dovednosti

• znalost práce na PC na uživatelské úrovni

• znalost anglického jazyka

• zdravotní způsobilost a bezúhonnost

Co Vám můžeme nabídnout?

• zázemí špičkového plně akreditovaného pracoviště zajišťujícího komplexní diagnostickou a léčebnou péči

• aktivní podporu dalšího vzdělávání včetně finančního zajištění

• možnost vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti

• stabilní a motivující platové ohodnocení

• řadu zaměstnaneckých benefitů (5 týdnů dovolené a navíc 5 dnů osobního volna, zvýhodněné stravování a široký výběr jídel přímo v areálu nemocnice, osobní konto v rámci FKSP on-line ve výši 13.200 Kč ročně, které lze libovolně využít na kulturu, zájmové aktivity, zdraví nebo např. další slevu na stravování, atd.)

Kontaktní osoba
MUDr. Michal Hrnčiarik – Vedoucí lékař Oddělení podpůrné a paliativní péče
495 834 776, michal.hrnciarik@fnhk.cz