Odkazy

Česká onkologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně  | www.linkos.cz

Společnost pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně www.pain.cz

Cesta domů  www.cestadomu.cz

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad  www.dlbsh.cz

Hospice  www.hospice.cz

Umírání  www.umirani.cz

Katolická asociace nemocničních kaplanů | http://kaplan-nemocnice.cz/

The Institute for Palliative Medicine, San Diego, USA  www.palliativemed.org

 

Instituce

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně | www.cls.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR | www.mzcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR | www.mpsv.cz

Ministerstvo spravedlnosti ČR | www.justice.cz

Úřad vlády ČR | www.vlada.cz

Všeobecná zdravotní pojištovna | www.vzp.cz

Česká lékařská komora | www.lkcr.cz