Ohlednutí za IV.česko-slovenskou konferencí paliativní medicíny v Bratislavě

Zveřejněno: 28. listopadu 2012 | ČSPM vzdělávání
Letos již počtvrté se uskutečnila společná česko-slovenská konference paliativní medicíny. V kongresovém sále hotelu Saffron se 15.-16.11.2012 setkalo více než  150 lékařů a sester, aby 2 dny poslouchali, přemýšleli a diskutovali o různých aspektech péče o pacienty v závěru života. Početní zastoupení českých a slovenských účastníků bylo srovnatelné.

První den konference zazněla přehledová sdělení o paliativní péči u křehkých geriatrických pacientů, pacientů se syndromem demence i kriticky nemocných  v prostředí intenzivní medicíny. Samostatné přednáškové bloky byly věnovány depresi a novinkám v léčbě bolesti a nespavosti a maligní střevní obstrukce. Formou panelové disputace („Pro“ a „Proti“) byla diskutována otázka vlivu nekurativní protinádorové léčby na kvalitu a délku života. Významnou část programu představovaly přihlášené příspěvky účastníků: většinou velmi zajímavé kasuistiky a vlastní klinické zkušenosti s paliativními léčebnými postupy. Druhý den konference  začal tradičními ranními tematickými  setkáními s odborníky („meet the expert  session“) – letos o léčbě opioidy a riziku závislosti a praktických aspektech práce v geriatrickém týmu. V odborném programu zaznělo několik inspirativních sdělení o organizaci paliativní péče, její standardizaci a také o hodnocení efektivity hospicové péče. V paralelním bloku věnovaném pediatrické paliativní péči byly představeny a diskutovány zkušenosti s touto formou péče na Slovensku. Závěrečný blok patřil etickým a právním aspektům paliativní péče. Diskuse ukázala, že se jedná o téma velmi aktuální a naléhavé.

Organizace konference byla perfektní. Atmosféra  byla otevřená, přátelská a diskusní. Kromě získání nových poznatků a setkání s dlouholetými příteli jsme tak mohli  navázat kontakty s novými zajímavými kolegy.

Těšíme se, že budeme v tradici česko-slovenských konferencí i v budoucnu pokračovat. Příští, v pořadí již V. konference se  uskuteční  19.-20.9.2013 v Brně.

 

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

vědecký sekretář ČSPM

 

K dospozici máte jak program tak abstrakta, která uveřejňujeme s laskavým svolením slovenské pobočky firmy Solen.