Ohlédnutí za V. ČS konferencí PM v Brně

Zveřejněno: 29. září 2013 | vzdělávání

Pro letošní rok je konference za námi.

Pro připomenutí přinášíme prezentace našich přednášejících a několik fotek.

 

Těšíme se na viděnou příští rok na v pořadí jež VI. česko-slovenské konferenci paliativní medicíny.