Aktuální výzvy paliativní péče – online sympozium

Zveřejněno: 25. dubna 2021 |
Přinášíme Vám záznam úspěšného webináře České společnosti paliativní medicíny z prosince 2020, který byl vytvořen jako projekt s jehož pomocí se podařilo sdílet aktuální témata a nejnovější poznatky z paliativní péče i v době covidové, která tak málo přeje osobnímu sdílení informací.
Věříme, že si zhlédnutím pořízeného videa uděláte radost a rozšíříte obzory.
 
Program sympozia
1.blok – Covid-19 a paliativní péče
0:00:00 Zahájení – Martin Loučka
0:01:12 10 věcí, které byste měli vědět o covid-19 – Kateřina Rusinová
0:24:45 Doporučení ČSPM a Fóra mobilních hospiců ke covid-19 – Irena Závadová
0:46:48 Provoz hospice v době nouzového stavu – Karolína Pochmanová, Monika Marková
1:09:01 Diskuze
 
2. blok – Vybrané příspěvky
1:28:12 Klinické aspekty využití metadonu v paliativní péči – Ondřej Sláma
2:06:37 Zápis paliativní konzultace v dokumentaci: struktura, adresáti, autocenzura – Lucie Hrdličková, Michal Kouba
2:37:04 Návrh koncepce dětské paliativní péče – Mahulena Exnerová
3. blok – State of the art/ Představení 5 nejvýznamnějších studií v paliativní péči za uplynulý rok 3:01:20
3:02:52 Paliativní sedace u existenciálního utrpení – Kateřina Jirsová
3:20:53 Spouštěče pro časnou indikaci paliativní péče u pacientů s tumory – Karolína Vlčková
3:33:38 Asociace mezi porozuměním nemoci a plánováním péče v závěru života – Karolína Vlčková
3:45:28 Má paliativní intervence v domovech pro seniory potenciál snížit čas strávený na akutním lůžku? – Pavel Svoboda
3:58:54 Medicína založená na důkazech a efektivní zvládání bolesti u pacientů s pokročilými nádory – Zuzana Křemenová