Oznámení o úmrtí profesora Křivohlavého

Zveřejněno: 29. prosince 2014 |
Vážení kolegové, milí přátelé.

Věnujte prosím se mnou vzpomínku člověku, který nejen svojí osobností, ale také svým dílem je více než hoden tohoto jména.

Pana profesora Křivohlavého jsem měl možnost poznat osobně v počátku své „paliativní“ dráhy a jeho osobnost, lidství a dílo mě zásadním způsobem ovlivnily v postoji k nemocným i jejich blízkým.

27. 12. 2014 pan profesor zemřel ve věku nedožitých 90 let.

Oznámení o úmrtí naleznete zde.

Budeme na Vás vzpomínat, pane profesore. Děkujeme za vše, co jste pro lidi vykonal.

 

V úctě

Ladislav Kabelka