Paliativní medicína – předplatné časopisu

Zveřejněno: 13. května 2021 | časopis vzdělávání

Časopis Paliativní medicína, oficiální recenzované periodikum České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, je zase o krok blíž ke svým čtenářům. Přinášíme Vám nabídku předplatného.

Časopis Paliativní medicína reflektuje multidisciplinární přístup v paliativní péči a je koncipován tak, aby byl přínosem jak pro ty, kteří pracují v klinické praxi, tak pro ty, kteří studují nebo se věnují výuce a výzkumu.

Časopis vychází 4x ročně, zvýhodněná cena ročního předplatného je pro členy ČSPM 300 Kč.

Chtěli byste se přihlásit k ročnímu předplatnému či máte jiný dotaz na redakci časopisu? Obraťte se, prosím, na nové kontaktní adresy:

predplatne@palmed.cz

redakce@palmed.cz

 

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

vedoucí redakční rady