Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě

standardyEvropské standardy a normy se mohou stát základním kamenem pro organizaci paliativní péče v ČR. Je nutné je samozřejmě rozpracovat do větších podrobností a specifik dané země, ale jako podklad jsou nenahraditelné. Jasně a stručně popisují základní principy a možnosti paliativní medicíny a její využitelnost a propojitelnost v rámci systému poskytování zdravotní péče.

Standardy a normy EAPC (PDF)

Za spolupráci při překladu a vydání této ublikace děkujeme Hospicovému občanskému sdružení Cesta domů.

Přeloženo z článku, který byl prvně publikován v European Journal of Palliative Care 2009; 16(6) a 17(1). Za laskavé povolení jej publikovat v češtině děkujeme vydavateli EJPC, který vlastní copyright. Všechna práva vyhrazena www.ejpc.eu.com.
Translated from the article first published in the European Journal of Palliative Care 2009; 16(6): 278–289. Kindly reproduced by permission of the publishers of the EJPC, who retain the copyright. All rights reserved www.ejpc.eu.com.